Marion

“Ik heb nu inzicht in hoe ik denk, maar vooral waarom ik denk zoals ik denk. Mijn kijk op andere mensen. Nu vraag ik mezelf af waarom ik iemand aardig vind of waarom niet. Zoek ik bij mezelf, wat de andere persoon in mij triggert. Dat heeft al tot leuke inzichten geleid, met als gevolg, dat ik veel relaxter met zaken om kan gaan.”

Özlem

“Ik kijk zeer tevreden terug omdat ik door de training meer mijzelf ben geworden. Ik voel niet meer dezelfde onzekerheid en heb meer focus in wat ik wil in mijn carrière. Ik accepteer ook dat het soms meer tijd kost om te komen waar ik wil komen.”

Johan

“Zoals met veel trainingen zijn in de dagen en weken na de training het effect nog te merken en daarna ebt het langzaam weg. Deze training heeft voor mij echter een veel dieper effect gehad dat in de jaren daarna doorgewerkt heeft, langzaam maar zeker. Op momenten dat ik weer keuzes moest maken kwamen de dingen die ik geleerd had over mijn “ego” en wat ik werkelijk wilde zijn naar boven en hebben mijn keuzes ten positieve voor mijzelf beïnvloed.”

Vitaliteit en verzuim

Ben je als HR-medewerker of case manager betrokken bij vitaliteit en (het voorkomen van) verzuim van je collega’s, dan is het goed om te weten dat PK2 al 20 jaar bijzonder hoge ogen gooit op dit werkterrein. Al begeven we ons tegenwoordig ook op het gebied van sociale innovatie, we blijven onze roots trouw.

Verzuim(preventie) en vitaliteit hebben namelijk alles met transformerende persoonlijke ontwikkeling te maken. Bij sociale innovatie is dat niet anders, want transformerende persoonlijke ontwikkeling leidt niet alleen tot verlaging van ziekte en verzuim door verhoging van onze gezondheid, en inzetbaarheid, maar ook tot verhoging van ons (moreel) bewustzijn, ons lerenvermogen, de kwaliteit van besluitvorming, opvoedings- en managementcapaciteiten, zelfzorg, echtelijk geluk, engaging copingstrategieën, flexibiliteit, intrinsieke motivatie en onderlinge verbinding.

Dit lijkt wellicht teveel om waar te zijn, maar dit is het logisch gevolg van bewustzijnsontwikkeling. We kunnen de resultaten na interventie bovendien monitoren met onze welzijnsmonitor. Onderzoek door de Universiteit van Tilburg toont een gemiddelde Cohen Effect Size van 1.28 aan. Dit wordt omschreven als ‘a very very very large effect’.

De meeste bedrijven hebben al bestaande relaties voor diensten op dit vlak. De naam PK2 valt meestal pas wanneer een standaard aanpak te lang duurt of niet succesvol is. Dat komt omdat wij ons tot vandaag de dag verlaten op mond-tot-mond reclame. Als u de ervaring eenmaal heeft met het resultaat van onze aanpak, glunderende collega’s, dan wordt vaker voor PK2 gekozen. Zonder afbreuk te doen aan andere benaderingswijzen hanteren wij onze eigen succesformule. Deze bestaat voor een belangrijk deel uit liefde voor mensen en liefde voor ons vak. En ja, dan vallen de kosten en de investering in onze aanpak ook nog eens mee.
Zoek je specifieke informatie over:

Of anders:
Wilt u meer informatie? Vraag gerust om een vrijblijvend gesprek. We komen bij u langs. En…. Voor uw collega’s hebben wij ook een gewillig oor. Voor iedereen die hulp wenst bieden wij een gratis consult want een klik is onontbeerlijk.

Organisatie-ontwikkeling

Aandacht voor de medewerker en de organisatieontwikkeling is essentieel om samen wendbaar te blijven in de veranderde omgeving. Bij organisatieontwikkeling is sociale innovatie misschien wel het belangrijkste. Met sociale innovatie bedoelen we dat de cultuur ofwel het collectieve gedrag in een organisatie verandert wanneer de relatie tussen de mensen die er werken wordt vernieuwd. Dit komt alleen tot stand wanneer individuen bereid zijn om de relatie met zichzelf te vernieuwen door als persoon te groeien. We geloven dat dit voor iedere organisatie de enige duurzame weg is.

In onze samenleving ligt de aandacht vaak op de ander in plaats van op ons eigen welzijn. Als de werkomstandigheden voor medewerkers hectisch en veeleisend zijn, kan dit stress veroorzaken. Stress ontstaat als er innerlijke strijd is in de mens om de harmonie met de buitenwereld te controleren. De omstandigheden kunnen niet (altijd) worden weggenomen. Het is daarom van belang om te focussen op het innerlijk welzijn van medewerkers. Als medewerkers balans ervaren, nemen zij in alle omstandigheden zelf de regie zodat ze kunnen doen wat nodig is, maar niet ten koste van henzelf. Dit noemen wij (persoonlijk) leiderschap.

Rol van de leider

Duurzaam leiderschap gaat over contact kunnen maken met jouw droom en roeping en daarmee echt verbinding maken met het DNA van de organisatie waarvoor je werkt. Het gaat over het verschil dat gemaakt kan worden en over regie. Ons leiderschapsprogramma brengt de deelnemers naar een volgend niveau van leven en leiden. Met het innerlijk kompas dat nooit de weg kwijtraakt.

Hoe gaan we te werk?

De individuele training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap’ waarin ieder start met diens persoonlijke groei is slechts het begin. Terug op de werkvloer kijkt men weliswaar anders naar diverse zaken, maar is het wellicht soms nog lastig om ook daadwerkelijk anders te acteren. We vinden het essentieel dat het proces op de werkvloer verankerd wordt. Daarom zal de transitiebegeleider er gedurende de transitie met regelmaat op de werkvloer aanwezig zijn. De transitiebegeleider zal ook aanwezig zijn bij directieoverleggen en (team)vergaderingen om het ontwikkelproces te ondersteunen. Door middel van dialoogsessies, verdiepende themasessies en inspiratietrails kan het persoonlijk leiderschap op de werkvloer echt tot wasdom komen. In iedere organisatie is hierbij iets anders nodig, en daarom leveren wij maatwerk.

Resultaten

Lees in onderstaande pdf meer over wat PK2 kan betekenen voor jouw organisatie.