Marion

“Ik heb nu inzicht in hoe ik denk, maar vooral waarom ik denk zoals ik denk. Mijn kijk op andere mensen. Nu vraag ik mezelf af waarom ik iemand aardig vind of waarom niet. Zoek ik bij mezelf, wat de andere persoon in mij triggert. Dat heeft al tot leuke inzichten geleid, met als gevolg, dat ik veel relaxter met zaken om kan gaan.”

Özlem

“Ik kijk zeer tevreden terug omdat ik door de training meer mijzelf ben geworden. Ik voel niet meer dezelfde onzekerheid en heb meer focus in wat ik wil in mijn carrière. Ik accepteer ook dat het soms meer tijd kost om te komen waar ik wil komen.”

Johan

“Zoals met veel trainingen zijn in de dagen en weken na de training het effect nog te merken en daarna ebt het langzaam weg. Deze training heeft voor mij echter een veel dieper effect gehad dat in de jaren daarna doorgewerkt heeft, langzaam maar zeker. Op momenten dat ik weer keuzes moest maken kwamen de dingen die ik geleerd had over mijn “ego” en wat ik werkelijk wilde zijn naar boven en hebben mijn keuzes ten positieve voor mijzelf beïnvloed.”

Vitaliteit en verzuim

Ben je als HR-medewerker of case manager betrokken bij vitaliteit en (het voorkomen van) verzuim van je collega’s, dan is het goed om te weten dat PK2 al 20 jaar bijzonder hoge ogen gooit op dit werkterrein.

Verzuim(preventie) en vitaliteit hebben alles met transformerende persoonlijke ontwikkeling te maken. Transformerende persoonlijke ontwikkeling leidt tot:

  • Verlaging van ziekte en verzuim
  • Verbetering van inzetbaarheid
  • Verhoging van bewustzijn
  • Groei in balans
  • Zelfzorg
  • Relationeel geluk
  • Betere omgang met emoties

We kunnen de resultaten voor en na interventie monitoren met onze welzijnsmonitor. Onderzoek door de Universiteit van Tilburg toont een gemiddelde Cohen Effect Size van 1.28 aan. Dit wordt omschreven als ‘a very very very large effect’.

Zonder afbreuk te doen aan andere benaderingswijzen hanteren wij onze eigen succesformule. Deze bestaat voor een belangrijk deel uit liefde voor mensen en liefde voor ons vak. 

Organisatie-ontwikkeling

Een organisatie is niets anders dan een groep mensen. En logischerwijs draait een organisatie goed, als het goed gaat met de mensen en als zij goed samenwerken en weten welke richting ze op gaan. Omdat een organisatie vooral uit mensen bestaat is aandacht voor persoonlijke groei en leiderschap van cruciaal belang.

Met persoonlijke groei bedoelen wij dat een persoon zichzelf ontwikkelt in sociaal emotioneel opzicht en zijn zelfbewustzijn vergroot. Met deze groei komen veel voordelen:

• Zelfbewustzijn en zelfreflectie
• Verantwoordelijkheid en autonomie
• Welzijn en vitaliteit
• Verbeterde omgang en interactie
• Wendbaar en weerbaar
• Intrinsieke motivatie

´´Wanneer het merendeel binnen de organisatie kiest voor persoonlijke groei, vindt er een verschuiving plaats van het collectieve gedrag, ofwel de cultuur.

PK2 besteedt naast persoonlijke groei ook aandacht aan thema´s als groepsdynamiek en verbindend leiderschap. Lees in onderstaande pdf meer over wat PK2 kan betekenen voor jouw organisatie.