Marion

“Ik heb nu inzicht in hoe ik denk, maar vooral waarom ik denk zoals ik denk. Mijn kijk op andere mensen. Nu vraag ik mezelf af waarom ik iemand aardig vind of waarom niet. Zoek ik bij mezelf, wat de andere persoon in mij triggert. Dat heeft al tot leuke inzichten geleid, met als gevolg, dat ik veel relaxter met zaken om kan gaan.”

Özlem

“Ik kijk zeer tevreden terug omdat ik door de training meer mijzelf ben geworden. Ik voel niet meer dezelfde onzekerheid en heb meer focus in wat ik wil in mijn carrière. Ik accepteer ook dat het soms meer tijd kost om te komen waar ik wil komen.”

Johan

“Zoals met veel trainingen zijn in de dagen en weken na de training het effect nog te merken en daarna ebt het langzaam weg. Deze training heeft voor mij echter een veel dieper effect gehad dat in de jaren daarna doorgewerkt heeft, langzaam maar zeker. Op momenten dat ik weer keuzes moest maken kwamen de dingen die ik geleerd had over mijn “ego” en wat ik werkelijk wilde zijn naar boven en hebben mijn keuzes ten positieve voor mijzelf beïnvloed.”

Vitaliteit en verzuim

Ben je als HR-medewerker of case manager betrokken bij vitaliteit en (het voorkomen van) verzuim van je collega’s, dan is het goed om te weten dat PK2 al 20 jaar bijzonder hoge ogen gooit op dit werkterrein. Al begeven we ons tegenwoordig ook op het gebied van sociale innovatie, we blijven onze roots trouw.

Verzuim(preventie) en vitaliteit hebben namelijk alles met transformerende persoonlijke ontwikkeling te maken. Bij sociale innovatie is dat niet anders, want transformerende persoonlijke ontwikkeling leidt niet alleen tot verlaging van ziekte en verzuim door verhoging van onze gezondheid, en inzetbaarheid, maar ook tot verhoging van ons (moreel) bewustzijn, ons lerenvermogen, de kwaliteit van besluitvorming, opvoedings- en managementcapaciteiten, zelfzorg, echtelijk geluk, engaging copingstrategieën, flexibiliteit, intrinsieke motivatie en onderlinge verbinding.

Dit lijkt wellicht teveel om waar te zijn, maar dit is het logisch gevolg van bewustzijnsontwikkeling. We kunnen de resultaten na interventie bovendien monitoren met onze welzijnsmonitor. Onderzoek door de Universiteit van Tilburg toont een gemiddelde Cohen Effect Size van 1.28 aan. Dit wordt omschreven als ‘a very very very large effect’.

De meeste bedrijven hebben al bestaande relaties voor diensten op dit vlak. De naam PK2 valt meestal pas wanneer een standaard aanpak te lang duurt of niet succesvol is. Dat komt omdat wij ons tot vandaag de dag verlaten op mond-tot-mond reclame. Als u de ervaring eenmaal heeft met het resultaat van onze aanpak, glunderende collega’s, dan wordt vaker voor PK2 gekozen. Zonder afbreuk te doen aan andere benaderingswijzen hanteren wij onze eigen succesformule. Deze bestaat voor een belangrijk deel uit liefde voor mensen en liefde voor ons vak. En ja, dan vallen de kosten en de investering in onze aanpak ook nog eens mee.
Zoek je specifieke informatie over:

Of anders:
Wilt u meer informatie? Vraag gerust om een vrijblijvend gesprek. We komen bij u langs. En…. Voor uw collega’s hebben wij ook een gewillig oor. Voor iedereen die hulp wenst bieden wij een gratis consult want een klik is onontbeerlijk.

Organisatie-ontwikkeling

Aandacht voor de medewerker en de organisatieontwikkeling is essentieel om samen wendbaar te blijven in de veranderde omgeving. Bij organisatieontwikkeling is sociale innovatie misschien wel het belangrijkste. Met sociale innovatie bedoelen we dat de cultuur ofwel het collectieve gedrag in een organisatie verandert wanneer de relatie tussen de mensen die er werken wordt vernieuwd. Dit komt alleen tot stand wanneer individuen bereid zijn om de relatie met zichzelf te vernieuwen door als persoon te groeien. We geloven dat dit voor iedere organisatie de enige duurzame weg is.

In onze samenleving ligt de aandacht vaak op de ander in plaats van op ons eigen welzijn. Als de werkomstandigheden voor medewerkers hectisch en veeleisend zijn, kan dit stress veroorzaken. Stress ontstaat als er innerlijke strijd is in de mens om de harmonie met de buitenwereld te controleren. De omstandigheden kunnen niet (altijd) worden weggenomen. Het is daarom van belang om te focussen op het innerlijk welzijn van medewerkers. Als medewerkers balans ervaren, nemen zij in alle omstandigheden zelf de regie zodat ze kunnen doen wat nodig is, maar niet ten koste van henzelf. Dit noemen wij (persoonlijk) leiderschap.

Rol van de leider

Duurzaam leiderschap gaat over contact kunnen maken met jouw droom en roeping en daarmee echt verbinding maken met het DNA van de organisatie waarvoor je werkt. Het gaat over het verschil dat gemaakt kan worden en over regie. Ons leiderschapsprogramma brengt de deelnemers naar een volgend niveau van leven en leiden. Met het innerlijk kompas dat nooit de weg kwijtraakt.

Hoe gaan we te werk?

De individuele training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap’ waarin ieder start met diens persoonlijke groei is slechts het begin. Terug op de werkvloer kijkt men weliswaar anders naar diverse zaken, maar is het wellicht soms nog lastig om ook daadwerkelijk anders te acteren. We vinden het essentieel dat het proces op de werkvloer verankerd wordt. Daarom zal de transitiebegeleider er gedurende de transitie met regelmaat op de werkvloer aanwezig zijn. De transitiebegeleider zal ook aanwezig zijn bij directieoverleggen en (team)vergaderingen om het ontwikkelproces te ondersteunen. Door middel van dialoogsessies, verdiepende themasessies en inspiratietrails kan het persoonlijk leiderschap op de werkvloer echt tot wasdom komen. In iedere organisatie is hierbij iets anders nodig, en daarom leveren wij maatwerk.

Resultaten

Lees in onderstaande pdf meer over wat PK2 kan betekenen voor jouw organisatie. 

Community

Welzijn vraagt om aandacht, aandacht voor jezelf en elkaar. Wij houden dit levend door inspiratie over en weer te delen met jou! De PK2 community heeft als doel te verbinden met mensen die willen bijdragen aan het vergroten van welzijn en vitaliteit in de samenleving. Laten we elkaar ondersteunen, ervaringen delen en samen groeien. 

Inspiratieplatform

Wil jij na deelname aan de Kortste Klap naar Meesterschap actief bijdragen aan een samenleving gebaseerd op welzijn, en jouw eigen welzijn en bewustzijn aandacht blijven geven, dan nodigen wij jou uit om deel te nemen aan het PK2 inspiratieplatform.

Er zullen 3 inspiratiesessies per jaar plaatsvinden. In de sessie zal een leerzame workshop gecombineerd worden met informeel samenZIJN. We vinden uitwisseling van inspiratie essentieel, daarom hebben we ervoor gekozen het lidmaatschap van het inspiratieplatform laagdrempelig aan te bieden aan oud-deelnemers van de Kortste Klap naar Meesterschap voor € 95,00 per jaar. Kijk bij de inspiratiesessies voor meer informatie en om je aan te melden. Vanuit inspiratie kan ontstaan wat er mag ontstaan zoals samenwerkingen en nieuwe creaties. Lees hier over de één van de inspiratiesessies die PK2 voor haar community organiseerde. 

Online

Ook online ontmoeten we jullie graag. Dat kan via verschillende kanalen, waar we onze ervaringen delen en we inspiratie bieden. Hier blijf je ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Volg ons daarom online via LinkedIn, Twitter, onze nieuwsletter (onderaan op iedere pagina kan je je inschrijven voor de nieuwsletter) en via blogs op onze website. 

Blog: De magie van jezelf zijn

Door: Nienke Terne, PK2 trainer en coach

In toenemende mate lijken we meer moeite te hebben om te functioneren in onze samenleving. Dit komt mijn inziens omdat we het contact zijn kwijtgeraakt met wie we werkelijk zijn. We weten niet meer wat we nodig hebben om gezond en energiek te blijven. We zijn zo afgestemd op alle prikkels om ons heen waardoor we simpelweg vergeten te luisteren naar onze innerlijke wensen.

In de samenleving waarin wij leven is dat ook niet zo vreemd. We leven in enorme welvaart waarin alles mogelijk lijkt. We kunnen alles, we mogen alles. We reizen de wereld over en kunnen studeren wat we willen. Alles moet leuk zijn en we moeten genieten van alles. We willen voldoen aan het volmaakte plaatje. We denken dat het leven maakbaar is. Als we niet aan de verwachtingen van onszelf en anderen blijken te kunnen voldoen, krijgen we het gevoel dat we falen. Dit ondermijnt ons zelfvertrouwen en we belanden in een vicieuze cirkel naar beneden.

Dat maakbaarheid een illusie is, maakt Corona ons pijnlijk duidelijk. Wellicht is de huidige onrust een signaal om weer te gaan luisteren naar onszelf. Mijn transformatie begon ook met een steeds groter wordende onrust in mezelf.

Ik zat gevangen in mijn hoofd door pijn af te blokken en intuïtie af te doen als ongepast en eng. Ik wilde voldoen aan het plaatje van de onafhankelijke vrouw. Ik vond dat ik moeiteloos een drukke baan met een samengesteld gezin met 5 kinderen moest kunnen combineren. Daarnaast vond ik dat alles altijd leuk en positief moest zijn. Ik zorgde voor de mensen om mee heen en cijferde mezelf weg en paste me aan. Dit gedrag werd geprezen door anderen en door de bevestiging was ik gaan geloven dat dit mijn ware ik was. Ik hield dit beeld zelf maar wat graag in stand want zo voldeed ik immers aan de eisen van mezelf en anderen. Ik voelde me regelmatig schuldig omdat ik te kort schoot als vrouw, moeder, werknemer of vriendin. Ik deed het dus nooit goed genoeg.

Ik liet emotionele pijn, zoals het schuldgevoel, niet toe omdat ik dacht dat het me kwetsbaar maakte. Kwetsbaar stond synoniem voor zwak en zwak mocht ik niet zijn. Het was comfortabel en veilig om te blijven handelen zoals ik altijd deed. Innerlijk werd het conflict alleen maar groter. Doordat ik mijn emotionele pijn bleef afwijzen, verloor ik namelijk meer en meer contact met mijn eigen diepere zelf en dat begon steeds meer te knagen. Ik voelde het verlangen om op zoek te gaan naar mijn binnenwereld omdat het me integreerde, maar ook omdat ik de noodzaak voelde. In deze innerlijke zoektocht ontdekte ik dat ik een deel van mijzelf angstvallig verborgen hield. Het mocht er niet van mezelf zijn. Ik had mezelf immers getraind om te allen tijde te blijven voldoen aan mijn zelfgecreëerde beeld als onafhankelijke vrouw.

Het toelaten van mijn emotionele pijn heeft me veel opgeleverd. Zo ontdekte ik het volgende in mezelf:

De ontdekking dat ik meer was dan dat zelfgecreëerde beeld, was een openbaring voor mij. (met dank aan de “kortste klap naar meesterschap” die ik volgde bij PK2) Ik was me jarenlang niet bewust van mijn eigen potentieel. Ik ben blij dat ik naar het innerlijke verlangen ben gaan luisteren. Ik ben dankbaar voor de spiegels die ik van anderen voorgehouden heb gekregen om mezelf te ontdekken. Achter mijn kwetsbaarheid bleek namelijk juist mijn talent te zitten. De innerlijke reis heeft mij zoveel gebracht dat ik er zelfs mijn passie in heb gevonden.

Doordat ik het zelfgecreëerde beeld heb kunnen loslaten lukt het me zonder schuldgevoel mezelf te zijn. En juist doordat ik kwetsbaar mag zijn, voel ik me sterker dan ooit. Vroeger had ik dit egoïstisch gevonden om zoveel aandacht op mezelf te richten. Maar nu weet ik dat ik hierdoor juist meer te geven heb en echt in verbinding kom met mensen.

Mijn passie is mensen te inspireren en begeleiden hun eigen unieke talent te ontdekken achter hun kwetsbaarheid. Ik geloof dat in de huidige samenleving bewustere mensen en organisaties het verschil gaan maken. Als kwetsbaarheden niet meer verborgen hoeven worden en medewerkers echt zichzelf kunnen zijn met al hun talenten, zullen alle systemen (teams) beter functioneren en zal er meer (werk)geluk ontstaan.

Tenslotte wil ik afsluiten met 10 tips (met dank aan Brené Brown) die mij helpen om los te laten en dicht bij mezelf te blijven: