ADD volwassenen

ADD is een oude diagnose, die tegenwoordig niet meer wordt gegeven. De afkorting staat voor Attention Deficit Disorder. Toch is de naam ADD nog veel gebruikt, alhoewel deze stoornis sinds 1994 officieel een soort binnen de diagnose ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is. De precieze naam is ADHD-I. De I staat voor ‘inattentive’, dit betekent onoplettend.

ADHD(-I) komt ook bij volwassenen voor, het gaat dus niet altijd over. Wel kun je dan leren om er beter mee om te gaan, zodat je er minder last van hebt in het dagelijks leven.
Het kan dat je er pas op latere leeftijd achter komt dat je ADHD(-I) hebt. Bijvoorbeeld omdat je steeds meer problemen op je werk krijgt. Dat kan komen doordat je het lastig vindt om overzicht te houden. Of je krijgt problemen in relaties, zoals met vrienden of je partner. Dit komt bijvoorbeeld doordat je sneller geagiteerd kunt regeren dan de meeste mensen, omdat je gemakkelijker in een rusteloze gemoedstoestand terecht komt. Als je ADHD(-I) hebt, kun je soms heel heftig reageren, wat anderen vervelend kunnen vinden. Wij gebruiken de term ADD ook nog steeds, omdat deze in de volksmond het meest bekend is.

Bij ADD hoorden onder andere de volgende kenmerken:

  • snel afgeleid zijn
  • vergeetachtig zijn
  • problemen met slapen of veel behoefte aan slaap
  • ander besef van tijd
  • dagdromen
  • overprikkeling
  • pittig reageren

ADD zorgt er voor dat het uiten van gevoelens (in het nu) moeite kost, net als het snel en adequaat reageren op onverwachte gebeurtenissen. Dit komt omdat bij mensen met ADD de informatieverwerking minder snel gaat.

Hyperfocus bij ADD stoornis

Mensen met ADD floreren doorgaans wanneer ze een rustig, gestructureerd, stressarm leven met de nodige regelmaat hebben dat daardoor goed te overzien is. Paradoxaal genoeg raken ze door een te saai leven gedemotiveerd, traag en moe. Zij zoeken dan vaak juist inspiratie of spanning op en kunnen dan in een hyperfocus raken. Dan is er een grote toestroom van dopamine in de hersenen. Hier wordt vaak negatief over gedaan, omdat mensen met ADD dan laat naar bed gaan en hyper zijn. Er zit echter ook een positieve kant aan. Op zo’n moment kunnen ze razendsnel zaken voor elkaar krijgen. Zo snel dat het anderen haast onmogelijk lijkt. Jammer dat je de erkenning hiervoor nergens anders tegenkomt.

Veel mensen met ADD kunnen hun stoornis vaak goed verhullen door gebruik te maken van een hoge intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Het resultaat is echter steeds vaker lichamelijke en emotionele uitputting op volwassen leeftijd, wat weer aanleiding kan zijn voor een burn-out of depressie. De diagnose ADD wordt dus vaak pas later gesteld of zelfs helemaal niet. Je hebt echter geen diagnose nodig als je deze problemen herkent. Je hoeft zelfs geen ADD te hebben om ze te herkennen. Wil je er van af, zet dan de volgende stap. (naar formulier ‘gratis consult’ voor naam/tel/email waar ADD automatisch op staat)

Het stempel

Het stempel ADD ofwel ADHD-I heeft tot voordeel dat de deur naar de reguliere zorg wordt opengezet. Nadeel van het gebruik van classificaties is dat mensen in hokjes worden gestopt.
Dit kan de indruk wekken dat er een standaard oplossing bestaat. Dat is niet zo. Mensen met dezelfde aandoening kunnen sterk verschillende klachten hebben en ook een heel andere aanpak van de klachten nodig hebben. Wat bij de één werkt, werkt bij de ander niet, of zelfs averechts. Vandaar dat onze ‘standaard’ hulp bijzonder persoonlijk is.

Mensen met ADD kunnen een prima leven leiden. Velen weten niet eens dat ze het hebben. Voor de meeste mensen is medicatie niet nodig en de huidige trend is dan ook; ‘eerst maar eens proberen met therapie, coaching of een training’. Zit je niet te wachten op pillen, maar wil je wel werk maken van jouw welzijn, dan is de eerste stap een gratis consult en daarna de co-training “De Kortste Klap naar Meesterschap”.