Schuldgevoel

De regelmaat waarmee mensen schuldgevoelens ervaren verschilt van persoon tot persoon. Desondanks ervaren de meeste mensen schuldgevoelens als belastend. Toch is het mooi om te begrijpen dat schuldgevoelens noodzakelijk zijn voor onze morele ontwikkeling. Zo ontstaat het innerlijk kompas dat ons op het rechte pad zal houden of ervoor zal zorgen dat we spijt ervaren wanneer we beseffen dat ons gedrag grensoverschrijdend is geweest. Wanneer dit ‘systeem’ goed functioneert zal waarschijnlijk ook het empatisch vermogen zich goed ontwikkelen. In heel veel gevallen zit echter druk op dit ‘systeem’, waardoor schuldgevoel kan leiden tot onduidelijke persoonlijke grenzen en het onterecht ervaren van een schuldgevoel en het toch ‘goed’ willen maken. Alles om het schuldgevoel maar te laten verdwijnen.

Misbruik

Dit ‘systeem’ wordt tijdens onze vroege ontwikkeling vaak (on)bewust misbruikt, wanneer opvoeders onmacht ervaren door de weerstand die een kind biedt tegen de behoefte aan controle van de opvoeder. “Kijk nu wat je doet, daar word ik heel verdrietig van” of “als je dat niet doet komt het niet goed met jou”. Kort door de bocht leidt dit tot de behoefte om vooral niet de schuldige te willen zijn wanneer er iets gebeurt dat niet gepast is. Het een ander de schuld geven lijkt dan te helpen om het noodlot af te wenden. Dit lijkt heel behulpzaam wanneer we zo trachten onze emoties te controleren.

Dat we hierdoor onszelf tegenwerken wordt pijnlijk duidelijk wanneer we een eenmaal opgelopen schuldgevoel trachten los te laten. Dat gaat niet, want loslaten, lijkt tegengesteld aan controle. Deze paradox los je pas op wanneer je het schuldgevoel erkent als van jezelf. Dit gaat niet over de schuld op je nemen en ook niet over de schuld aan een ander geven. Dit gaat over het loslaten van overmatige controle.

The blame game

Gemakkelijk oordelen gaat samen met het spelen van ‘the blame game’. We verstoppen ons schuldgevoel liever achter een façade van verwijten en voorwaarden stellende ethiek, dan dat we toegeven dat we niet perfect zijn, maar wel constant leren. Inzien dat ieder mens, dus ook jijzelf het recht heeft om te leren is van cruciaal belang. Het jezelf of anderen hierom veroordelen is de grootste fout die je kunt maken, één waarover je jezelf schuldig zou mogen voelen. En dat is nou precies wat een onbegrepen schuldgevoel ons wenst te vertellen.

Wil je graag ten volle leven, niet meer gehinderd worden door schuldgevoelens en toch een mooi moreel kompas bezitten, dan kun je het beste eerst eens met ons kennis maken tijdens een gratis consult. De training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap‘ is vervolgens een goede keuze.