Grenzen aangeven

Wij houden van duurzame verandering en groei, daarom pakken we de zaak op de juiste diepte aan.
Als het om persoonlijke grenzen gaat roept menigeen gelijk ‘Oh, grenzen aangeven’. Je grenzen aangeven is heel belangrijk, maar PK2 weet dat het dan ook nodig is je grenzen te verleggen als je een blijvende verandering wenst en gelukkig wilt zijn. Op deze pagina gaat het over alles wat met persoonlijke grenzen te maken heeft.

Masculiene kwaliteiten

Grenzen aangeven of grenzen stellen zonder hard, afstandelijk of rigide te zijn is voor velen een kunst die nog niet volledig tot wasdom is gekomen. Dat is niet vreemd. Voor een deel is dat ingebakken in onze cultuur. Je flexibel voordoen om niet rigide over te komen is een veel voorkomend dilemma. Maar ook het te duidelijk zijn, omdat we er (vaak onterecht) vanuit gaan dat een ander anders toch niet luistert, kan voor behoorlijke problemen zorgen. Onderliggende onvrede, waarvan men zich niet eens altijd bewust is, ligt hier vaak aan ten grondslag. Het is daardoor lastig om een ander liefdevol te benaderen en te behandelen.

“Ja zeg, ik laat niet over me heen lopen”, is maar al te vaak een zin in de interne dialoog. Deze zin wordt zelfs wel uitgesproken. In boosheid, dan wel achteraf als rechtvaardiging voor het gedrag. De onderliggende onvrede is dan vaak een bepaalde vorm van onvrede over jezelf. Onvrede omdat de masculiene kwaliteiten als strijdbaar, agressief en moedig zijn onder stress doorslaan in aanvallend, destructief en roekeloos zijn. Dit kan duiden op een gevoeligheid voor afwijzing en de angst daarvoor mogelijk zelfs de angst niet trouw te zijn aan jezelf als je hier verandering in brengt. Om grenzen aangeven succesvol te leren mogen ze namelijk eerst verlegd worden.

Feminiene kwaliteiten

Nauwelijks je grenzen aangeven of ze te laat kenbaar maken is voor jezelf niet goed en kan zelfs verstikkend werken op jezelf en anderen. Dat was niet je bedoeling. Het zijn de feminiene kwaliteiten als ‘zorgen voor’ en ‘er voor een ander zijn’ die onder stress doorslaan in een poging om schuring te elimineren. Ook hier ligt onvrede aan ten grondslag, waarvan men zich niet eens altijd bewust is. Ook hier betreft het onvrede over jezelf. Onvrede omdat de feminiene kwaliteiten als vriendelijkheid, zachtheid en aimabel zijn onder stress doorslaan in slap of nietszeggend zijn of in het smoren van anderen in erkenning om schuring te voorkomen. Het is daardoor lastig om bij stress een ander liefdevol te benaderen en te behandelen zonder jezelf weg te cijferen. Ook dit duidt eveneens de gevoeligheid voor afwijzing en de angst daarvoor mogelijk zelfs de angst niet trouw te zijn aan jezelf als je hier verandering in brengt.

Om grenzen aangeven succesvol te leren mogen ze dan eerst verlegd worden. Je mag dan o.a. ervaren dat een volwassen empathisch vermogen zich bewust is van het risico op projectie van de eigen onbewuste emoties op een ander. Empathie is in die zin dus zelfgericht en kent het nut van liefdevolle verwaarlozing van de ander, zonder de angst afgewezen te worden.

Dit leer je niet door het lezen van een lastige tekst als deze of in een assertiviteitstraining. Dit leer je alleen door te ervaren, zoals dat kan in de co-training “De Kortste Klap naar Meesterschap”. Vraag gerust eerst om een gratis consult. Dan leer je onze mensen kennen en kun je zien of het klikt.