Depressieve klachten

Voorbeelden van depressieve klachten zijn:

  • duizeligheid
  • weinig of veel eetlust
  • eenzaamheid
  • schuldgevoelens
  • lastige sociale omgang

Niet iedereen met depressieve klachten heeft een depressie c.q. depressieve stoornis. Wij bieden hulp aan mensen met depressieve klachten. Bij een depressie(ve) stoornis of Dysthymie is contact met de reguliere zorg een vereiste. Eventueel kunnen we wel in overleg met jouw arts additionele hulp bieden ter verhoging van jouw welzijn.

Depressie en somberheid

Iedereen voelt zich weleens somber. Als je iets vervelends meemaakt zit je vaak even wat minder lekker in je vel. Dat is een gezonde en tijdelijke reactie. Maar als dit langer dan twee weken blijft aanhouden, kan het zijn dat je een depressie hebt.

Depressieve klachten c.q. somberheid wordt pas een depressie genoemd als dit jouw dagelijkse leven in de weg zit. Bij depressieve klachten c.q. somberheid is er een duidelijk aanwijsbare reden voor jouw slechte gevoelens. Gelukkig kun je nog wel dingen uitvoeren en wanneer je afgeleid bent van de negatieve gedachten, kun je nog plezier ervaren. Het gaat hier om een tekort aan motivatie.

Wat te doen?

Als het je duidelijk is geworden dat bij jou mogelijk een stoornis betreft, meld je dan eerst bij de reguliere zorg. Mogelijk dat wij dan in een later stadium iets moois kunnen bijdragen.

Als je er van overtuigd bent dat het bij jou om depressieve klachten c.q. somberheid gaat, zet dan de volgende stap en vraag een gratis consult aan. De training De Kortste Klap naar Meesterschap is voor jou daarna een goede keuze.