Schaamte

De mate waarin mensen last van schaamte ervaren verschilt van persoon tot persoon. Desondanks ervaren de meeste mensen schaamte als een heel lastig fenomeen. Toch is het mooi om te begrijpen dat schaamte een emotie is die ons helpt bij onze morele ontwikkeling. Het ongeremde handelen van de mens wordt namelijk ook gezien als ongewenst. Wat we graag zien is een mens vol zelfvertrouwen die zich vrij voelt om te handelen, doch hier niet zo ver in doorslaat dat dit gedrag onbeschaamd of respectloos is naar anderen.

Dit vrije handelen houdt dus rekening met de normen en waarden van een samenleving, maar is evengoed vrij. Dit vrije handelen ontstaat vanuit een besef dat ieder mens vrij zou mogen handelen, maar dat dit vrije handelen van de één het vrije handelen van een ander niet in de weg staat. Dit is de basis voor een respectvolle samenleving.

Zelfafwijzing

Tijdens de vroege ontwikkeling van een kind zullen correcties op het vrije handelen al dan niet tot een gevoel leiden afgewezen te worden. Dit gevoel van afwijzing kan het noodzakelijke gevoel ergens bij te willen horen overschaduwen. De afwijzing door een ‘begeleider bij ontwikkeling’ kan zo leiden tot zelfafwijzing door het individu en het ontstaan van de angst voor afwijzing.

Zo ontstaan gedachten en gevoelens als ‘niet goed genoeg te zijn om erbij te horen’ of ‘niet mooi genoeg om geliefd te zijn’. Iedere poging om er toch bij te horen die door de buitenwereld niet ontvangen wordt met erkenning leidt zo tot schaamte, al dan niet gepaard gaand met blozen en de drang het liefst uit verbinding te willen gaan; Het gevoel door de grond te willen zakken.

Om hiermee om te gaan wordt een overlevingsstrategie ontwikkeld die de illusie kan geven dat het individu voorbij groeit aan de schaamte. Zo kan de een als zeer bescheiden, teruggetrokken en verlegen worden ervaren terwijl de ander overenthousiast kan zijn, de schaamte juist overschreeuwt om zo de bevestiging te krijgen dat het allemaal wel meevalt.

Vrij handelen

Om een mens met schaamte te begeleiden naar een vrij handelend mens moet gebruik gemaakt worden van het transformerend vermogen van een mens. Iedere poging dit anders aan te pakken leidt alleen maar tot bevestiging van het idee niet mooi of goed genoeg te zijn.

Het je schamen voor je eigen hebben of zijn is vaak niet het enige dilemma. Wie last heeft van schaamte kan zich ook al schamen wanneer een ander, bijvoorbeeld een partner, iets doet wat mogelijk niet acceptabel wordt gevonden. Dit is helemaal lastig, omdat men daar met de eigen strategieën geen controle over heeft.

Wil je graag ten volle leven en niet meer gehinderd worden door schaamte, dan kun je het beste eerst eens kennis maken tijdens een gratis consult. Een afspraak maken is heel laagdrempelig. De training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap‘ is vervolgens een passende vervolgstap voor jou.