Burnout

Burn-out is een staat van ernstige mentale onbalans, extreme vermoeidheid en depressiviteit. De symptomen van burn-out:

 • Uitgeput en leeg.
 • Piekeren.
 • Concentratieproblemen.
 • Emotioneel.
 • Gauw boos of verdrietig of ineens heel onzeker.
 • Prikkelbaarheid.
 • Niet tegen drukte/herrie kunnen.
 • Onrust/je gejaagd voelen.
 • Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, maagpijn, spierpijn.
 • Negatief en cynisch reageren
 • Vergeetachtig

Niet iedereen heeft al deze symptomen of dezelfde symptomen, maar ben je burn-out dan weet je het nu zeker. Wellicht dat je nog meer herkent als je het volgende stukje leest. Te veel stress of een te hoge werkdruk wordt vaak als oorzaak aangewezen voor een burn-out. Maar volgens PK2 is er meer aan de hand.

Gebrek aan zingeving

Van hard werken is nog nooit iemand slechter geworden. Het wordt zelfs als zinvol ervaren al is het niet altijd om moverende redenen). Soms wordt hard werken namelijk als zinvol ervaren, omdat we door hard te werken vermijden wat we niet willen ervaren. Het kan ook zinvol zijn omdat we ervaren bij te dragen aan iets wat we belangrijk vinden.

Maar wat gebeurt er als we het werk wat we doen niet meer als zinvol ervaren? Bijvoorbeeld wanneer we dat wat we trachten te vermijden steeds getriggerd wordt. Of omdat het werk dat we zinvol achten in het gedrang komt door andere werkzaamheden. Of wanneer we door ambitie gedreven vergeten waar onze passie ligt. Of doordat de erkenning die we zochten en ook veelvuldig kregen ervoor zorgt dat we juist in de angst voor afwijzing komen. Er zijn nogal wat verschillende aanleidingen, maar de oorzaak is altijd gebrek aan zingeving. Dit leidt tot zingevingsvragen.

Mijn nut is waar ik energie uit put!

Zingevingsvragen zijn vragen die te maken hebben met het geven van betekenis aan ons leven. Vragen waar een mens vaak alleen niet uitkomt. Gelijktijdig zijn de sociale structuren en instituten die houvast konden bieden op dit vlak volledig veranderd, weggevallen of vergeten hun taalgebruik – ‘identiteit’ – aan te passen aan de tijd van nu waardoor ze niet meer als zodanig herkend worden.

Het begrijpen en (terug)vinden van jezelf; het zoeken naar je doel in en de zin van het leven; het zoeken naar je eigen identiteit en spiritualiteit. Het zijn zaken die ons onrustig en zoekend kunnen maken. Ze worden niet makkelijk besproken, omdat het gaat over hele persoonlijke, vaak diep gevoelde zaken die als kwetsbaar worden ervaren. PK2 schroomt deze diepte niet en biedt daardoor een completere zorg bij burn-out die paradoxaal genoeg sneller tot resultaat leidt, de verzuimtijd verkort en daardoor niet alleen goedkoper is, maar bovendien de schade beperkt (zowel de gezondheidsschade als de economische/financiële schade).

Al 20 jaar hanteren wij de stelling dat je burn-out niet moet medicaliseren. Burn-out hoort niet sec in de medische of psychische hoek thuis. Het is een sociaal cultureel verschijnsel waar het individu met behulp van (holistische) begeleiding zelf aan kan werken, maar wat niet slechts de verantwoordelijkheid van het individu is. Wel als het gaat om het eigen functioneren, maar vaak niet als het gaat om het ontstaan van diens tijdelijke dis-functioneren, omdat er altijd factoren op macro-, meso- en microniveau van invloed zijn.

Hoe dan ook begeleiden wij werknemers snel en goed uit een burn-out situatie. De eerste stap is een gratis consult, soms twee en vervolgens de co-training “De Kortste Klap naar Meesterschap”. In een aantal gevallen zal nazorg nodig zijn.

Verzuim preventie

Voor werkgevers die willen onderzoeken of en hoe zij burn-out situaties in hun organisatie voor kunnen zijn biedt PK2 ook hulp. Met behulp van onze Welzijnsmonitor signaleren we het risico op burn-out bij medewerkers nog voordat dit opgemerkt wordt*). Daarnaast begeleiden wij desgevraagd het ‘ontstaan van een cultuur’ met de focus op welzijn, een betekenisvolle communicatie en samenwerking en de integratie van ratio en gevoel waardoor de beleving van autonomie herleeft.


*) Moverende redenen: Redenen waarvan men de precieze aard niet mag weten, maar waarvan wel mag worden
aangenomen dat dit gegronde redenen zijn, en dat ze terecht worden ingeroepen om iets wel of niet te doen.
**) Onderzocht en bewezen door de Universiteit van Tilburg.
“Above mentioned sciencetific studies had great consequences for the use of the wellbeing monitor. Instead of using it
only before and after Selfmanagement training the Wellbeing Monitor can also be used to foresee problems concerning
burnout, engagement, coping, motivation and absenteeism long before they occur.”