Vitaliteit en verzuim

Ben je als HR-medewerker of case manager betrokken bij vitaliteit en (het voorkomen van) verzuim van je collega’s, dan is het goed om te weten dat PK2 al 20 jaar bijzonder hoge ogen gooit op dit werkterrein.

Verzuim(preventie) en vitaliteit hebben alles met transformerende persoonlijke ontwikkeling te maken. Transformerende persoonlijke ontwikkeling leidt tot:

  • Verlaging van ziekte en verzuim
  • Verbetering van inzetbaarheid
  • Verhoging van bewustzijn
  • Groei in balans
  • Zelfzorg
  • Relationeel geluk
  • Betere omgang met emoties

We kunnen de resultaten voor en na interventie monitoren met onze welzijnsmonitor. Onderzoek door de Universiteit van Tilburg toont een gemiddelde Cohen Effect Size van 1.28 aan. Dit wordt omschreven als ‘a very very very large effect’.

Zonder afbreuk te doen aan andere benaderingswijzen hanteren wij onze eigen succesformule. Deze bestaat voor een belangrijk deel uit liefde voor mensen en liefde voor ons vak.