Verslavingen

Neem het maar niet zo zwaar. Het woord verslavingen klinkt wellicht eng, maar de meeste verslavingen zijn gemakkelijk te keren. Je kunt verslaafd zijn aan je telefoon, aan app-en, aan chocola, sigaretten of drank, maar ook aan zaken als erkenning, geld, de liefde of seks. Zeer zware verslavingen door drugsgebruik of zware medicijnen zijn vaak een ander verhaal, maar we maken regelmatig mee dat onze aanpak bij enkele mensen met een zware verslaving juist heel goed werkt.

Gezonde benadering

Bijna alle mensen hebben wel afhankelijkheden of verslavingen. Dat zit nu eenmaal in ons mensen. Korte termijn bevrediging van behoeften helpt ons om pijn af te dekken en gevoelens die we niet wensen te vermijden. Dat waarmee we onszelf een bevredigend gevoel geven werkt vaak maar kort en herhaling van het gebruik of een routine liggen al snel op de loer. Dan blijkt dat we veel vaker ‘ons middel’ moeten gebruiken om er nog enige verlichting door te ervaren en hoe vaker we het gebruiken hoe meer we het nodig hebben en hoe kleiner het ‘positieve’ resultaat. Een natuurlijk fijn gevoel dat we door te gebruiken konden overstijgen heeft geleid tot een surrogaat gevoel dat het natuurlijke gevoel niet eens meer kan evenaren. Ja, dan zijn we afhankelijk c.q. verslaafd.

Het tij keren

Het tij kun je niet keren door uitsluitend af te rekenen met de verslaving. Je loopt dan het risico op een andere verslaving die min of meer hetzelfde oplevert. Een voorbeeld: Zo kan je een rookverslaving stoppen waarna bijvoorbeeld een seksverslaving ontstaat. In beide gevallen hebben het middel dan wel de activiteit een verhoging van het dopamine niveau tot gevolg. Dopamine draagt bij aan onze beleving van geluk. We hebben dopamine nodig. Bij een gebrek hieraan kunnen we depressieve klachten krijgen en het is dus handig om ervoor te zorgen dat we er genoeg van hebben.

Het is echter wel belangrijk om dat op een gezonde manier te doen. Bijvoorbeeld door depressieve klachten aan te pakken. Door te gaan bewegen in plaats van nare gevoelens te verdringen met genotsmiddelen, omdat anders je natuurlijke dopamine niveau nog verder daalt en je afhankelijkheid in het ervaren van geluk dus toeneemt. Naast het aanpakken van de verslaving is het dus zaak uit te zoeken waarom je überhaupt iets nodig leek te hebben. Wat is je pijn?

Het beste is om eerst eens kennis te maken tijdens een gratis consult. Een afspraak maken is heel laagdrempelig. Als jij je naam, email adres en telefoonnummer invult bellen wij jou? Eenvoudiger kan het niet en het is zonder enige verplichting. Doe maar, want het is echt niet zo dat we jouw gebruik in de weg gaan staan. Jij bepaalt zelf wat je doet en hoe ver je gaat.

Twijfel / besluiteloosheid

Hier lees je over besluiteloosheid, niet kunnen kiezen, onzekerheid, twijfel, dilemma, maar ook spijt. Normaal gesproken kunnen we goede beslissingen nemen, niet twijfelen, daadkrachtig doch geduldig zijn. Je kunt wachten omdat een keuze nog niet goed voelt, maar op enig moment kun je dat alles niet meer en ben je ineens besluiteloos. In dat geval is er vaak sprake van stress. Door de stress kunnen we wellicht niet goed voelen en dat is dan de reden dat we het maken van een keuze uitstellen. Prima.

Besluiteloosheid of twijfelen als grondhouding ontstaat wanneer we met ons hoofd graag iets willen, maar ons gevoel daartegen opspeelt, ‘nee’ zegt. Natuurlijk kunnen we ons gevoel vaak wegredeneren. We doen dan iets waarvan we eigenlijk weten dat het wellicht niet zo’n goed idee is, maar ja, we willen het zo graag. Zo’n situatie moeten we vaak met spijt bekopen. Gebeurt je dat keer op keer, dan weet je niet meer wat je nou wilt en ontstaat besluiteloosheid of twijfelen.

De reden

Als dat het geval is heeft het geen zin om overal tips en trucs vandaan te halen over hoe om te gaan met besluiteloosheid en twijfelen. Je gaat ze waarschijnlijk toch niet gebruiken en doe je dat wel, dan leiden ze niet tot een oplossing. Wellicht is de oorzaak van jouw besluiteloosheid of twijfel namelijk onzekerheid of het gevolg van chronische stress of een verslaving. Wellicht ben je te gericht op anderen en wil je wat zij hebben, maar je kunt hen (financieel) eigenlijk niet bijbenen. Je staat dan niet voor die ene keuze en vervolgens voor die andere, maar de keuze iets te willen doen of hebben om ergens bij te horen.

Ja, wellicht wil je er niet alleen bij horen, maar ook overal bij zijn. Tegenwoordig zijn veel mensen bang om iets te missen. Door voor het ene te kiezen sluiten ze het andere uit. Ook lastig. Toegegeven ook de luxe van keuzevrijheid verlamt. Hoe ruimer de keuze des te moeilijker kunnen we kiezen. Barry Schwartz schreef hier een boek over met de titel ‘Paradox of choice’. Hij richt zich in dit boek op een van de grondbeginselen van onze westerse samenleving: keuzevrijheid. Hij is van mening dat meer keuze niet bevrijdt maar verlamt, dat de mens er eerder ontevredener dan gelukkiger van wordt. Dat is inderdaad wat we ervaren wanneer we besluiteloos zijn.

Een onbekende ‘vijand’ 

Van een onbekende ‘vijand’ kan je niet winnen. Vaak zit onder besluiteloosheid dus een diepere oorzaak. Het herkennen en erkennen van die oorzaak geeft vervolgens richting aan de route om het tij te keren.

Het beste is om eerst eens kennis te maken tijdens een gratis consult. Vervolgens zou de training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap‘ heel goed kunnen passen voor jou. 

Stress

Op hoog abstractie niveau kun je zeggen dat stress veroorzaakt wordt door een verschil tussen onze binnenwereld en onze buitenwereld. Stress duidt ons waar we onze gedachten over onze werkelijkheid mogen aanpassen en drijft ons dus richting acceptatie van dat wat is of de verandering ervan voor zover dat binnen onze invloedsfeer ligt. Op internet zijn heel veel tips te vinden over hoe met stress om te gaan. Deze tips kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van stress. Bieden die tips jou niet voldoende om beter met stress om te gaan of het te reduceren, dan kom je via deze pagina dichter bij de oplossing. Stress is alledaags. Het hoort bij het leven. Het komt en het gaat, maar wat nu als het komt en je het gevoel hebt dat het niet gaat. Dat de stress in je leven zich lijkt op te stapelen.

Slecht functioneren

Ben je langdurig onderhevig aan stress zonder tussendoor enige vorm van ontspanning, dan ben je bezig jezelf schade te berokkenen. Onder stress vernauwt ons bewustzijn, functioneren onze grote hersenen minder en nemen onze oerinstincten de keuzen over. Je cortisol levels worden te hoog. Je gaat druk op jezelf zetten en er ontstaan fysieke problemen.

Met een beetje stress krijgen we vaak dingen voor elkaar die ons anders wellicht niet gelukt waren, maar doorgaans laat stress ons slechter functioneren. Een paar voorbeelden; Ben je goed in het ontplooien van initiatieven, dan wordt je onder stress een onrust schepper. Ben je gevoelig voor je omgeving, dan wordt je onder stress overgevoelig. Ben je taakgericht, dan zal je onder stress in je hoofd naar oplossingen zoeken i.p.v. gewoon een taak uit te voeren. Ben je sociaal en relatie gericht, dan wordt je onder stress te soft en draai je oeverloos in rondjes. Ben je moedig en strijdbaar, dan kan je onder stress aanvallend en destructief zijn. Het aantal voorbeelden is eindeloos.

Een hoopvolle weg

Vaak zit er onder extreme vormen van stress een diepere oorzaak, zoals ADD, een burn-out, angsten, oud trauma of een gen-blokkade. Het leven anders beleven en het opheffen van bijvoorbeeld gen-blokkades, al dan niet door eigen trauma of chronische stress ontstaan, vraagt om een holistische aanpak. Ingebed in een dito zienswijze en monitoring techniek.

Het beste is om eerst eens kennis te maken tijdens een gratis consult. Vervolgens is de training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap‘ een goede keuze voor jou. 

Schuldgevoel

De regelmaat waarmee mensen schuldgevoelens ervaren verschilt van persoon tot persoon. Desondanks ervaren de meeste mensen schuldgevoelens als belastend. Toch is het mooi om te begrijpen dat schuldgevoelens noodzakelijk zijn voor onze morele ontwikkeling. Zo ontstaat het innerlijk kompas dat ons op het rechte pad zal houden of ervoor zal zorgen dat we spijt ervaren wanneer we beseffen dat ons gedrag grensoverschrijdend is geweest. Wanneer dit ‘systeem’ goed functioneert zal waarschijnlijk ook het empatisch vermogen zich goed ontwikkelen. In heel veel gevallen zit echter druk op dit ‘systeem’, waardoor schuldgevoel kan leiden tot onduidelijke persoonlijke grenzen en het onterecht ervaren van een schuldgevoel en het toch ‘goed’ willen maken. Alles om het schuldgevoel maar te laten verdwijnen.

Misbruik

Dit ‘systeem’ wordt tijdens onze vroege ontwikkeling vaak (on)bewust misbruikt, wanneer opvoeders onmacht ervaren door de weerstand die een kind biedt tegen de behoefte aan controle van de opvoeder. “Kijk nu wat je doet, daar word ik heel verdrietig van” of “als je dat niet doet komt het niet goed met jou”. Kort door de bocht leidt dit tot de behoefte om vooral niet de schuldige te willen zijn wanneer er iets gebeurt dat niet gepast is. Het een ander de schuld geven lijkt dan te helpen om het noodlot af te wenden. Dit lijkt heel behulpzaam wanneer we zo trachten onze emoties te controleren.

Dat we hierdoor onszelf tegenwerken wordt pijnlijk duidelijk wanneer we een eenmaal opgelopen schuldgevoel trachten los te laten. Dat gaat niet, want loslaten, lijkt tegengesteld aan controle. Deze paradox los je pas op wanneer je het schuldgevoel erkent als van jezelf. Dit gaat niet over de schuld op je nemen en ook niet over de schuld aan een ander geven. Dit gaat over het loslaten van overmatige controle.

The blame game

Gemakkelijk oordelen gaat samen met het spelen van ‘the blame game’. We verstoppen ons schuldgevoel liever achter een façade van verwijten en voorwaarden stellende ethiek, dan dat we toegeven dat we niet perfect zijn, maar wel constant leren. Inzien dat ieder mens, dus ook jijzelf het recht heeft om te leren is van cruciaal belang. Het jezelf of anderen hierom veroordelen is de grootste fout die je kunt maken, één waarover je jezelf schuldig zou mogen voelen. En dat is nou precies wat een onbegrepen schuldgevoel ons wenst te vertellen.

Wil je graag ten volle leven, niet meer gehinderd worden door schuldgevoelens en toch een mooi moreel kompas bezitten, dan kun je het beste eerst eens met ons kennis maken tijdens een gratis consult. De training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap‘ is vervolgens een goede keuze. 

Schaamte

De mate waarin mensen last van schaamte ervaren verschilt van persoon tot persoon. Desondanks ervaren de meeste mensen schaamte als een heel lastig fenomeen. Toch is het mooi om te begrijpen dat schaamte een emotie is die ons helpt bij onze morele ontwikkeling. Het ongeremde handelen van de mens wordt namelijk ook gezien als ongewenst. Wat we graag zien is een mens vol zelfvertrouwen die zich vrij voelt om te handelen, doch hier niet zo ver in doorslaat dat dit gedrag onbeschaamd of respectloos is naar anderen.

Dit vrije handelen houdt dus rekening met de normen en waarden van een samenleving, maar is evengoed vrij. Dit vrije handelen ontstaat vanuit een besef dat ieder mens vrij zou mogen handelen, maar dat dit vrije handelen van de één het vrije handelen van een ander niet in de weg staat. Dit is de basis voor een respectvolle samenleving.

Zelfafwijzing

Tijdens de vroege ontwikkeling van een kind zullen correcties op het vrije handelen al dan niet tot een gevoel leiden afgewezen te worden. Dit gevoel van afwijzing kan het noodzakelijke gevoel ergens bij te willen horen overschaduwen. De afwijzing door een ‘begeleider bij ontwikkeling’ kan zo leiden tot zelfafwijzing door het individu en het ontstaan van de angst voor afwijzing.

Zo ontstaan gedachten en gevoelens als ‘niet goed genoeg te zijn om erbij te horen’ of ‘niet mooi genoeg om geliefd te zijn’. Iedere poging om er toch bij te horen die door de buitenwereld niet ontvangen wordt met erkenning leidt zo tot schaamte, al dan niet gepaard gaand met blozen en de drang het liefst uit verbinding te willen gaan; Het gevoel door de grond te willen zakken.

Om hiermee om te gaan wordt een overlevingsstrategie ontwikkeld die de illusie kan geven dat het individu voorbij groeit aan de schaamte. Zo kan de een als zeer bescheiden, teruggetrokken en verlegen worden ervaren terwijl de ander overenthousiast kan zijn, de schaamte juist overschreeuwt om zo de bevestiging te krijgen dat het allemaal wel meevalt.

Vrij handelen

Om een mens met schaamte te begeleiden naar een vrij handelend mens moet gebruik gemaakt worden van het transformerend vermogen van een mens. Iedere poging dit anders aan te pakken leidt alleen maar tot bevestiging van het idee niet mooi of goed genoeg te zijn.

Het je schamen voor je eigen hebben of zijn is vaak niet het enige dilemma. Wie last heeft van schaamte kan zich ook al schamen wanneer een ander, bijvoorbeeld een partner, iets doet wat mogelijk niet acceptabel wordt gevonden. Dit is helemaal lastig, omdat men daar met de eigen strategieën geen controle over heeft.

Wil je graag ten volle leven en niet meer gehinderd worden door schaamte, dan kun je het beste eerst eens kennis maken tijdens een gratis consult. Een afspraak maken is heel laagdrempelig. De training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap‘ is vervolgens een passende vervolgstap voor jou. 

Paniekaanvallen

PK2 gebruikt liever het woord paniekaanvallen dan paniekstoornis. Word je regelmatig overvallen door een korte, hevige angst dan wil dat namelijk niet zeggen dat je dit fenomeen als ware het een ziekte moet duiden.

Een paniekaanval is een intense aanval van angst en spanning en kan als heel heftig ervaren worden. In Nederland heeft bijna 4 procent van de mensen wel eens een paniekaanval gehad. Zowel lichamelijke als psychische klachten zijn kenmerkend voor een paniekaanval. Je kunt het gevoel krijgen gek te worden, de controle te verliezen of dood te gaan. Ook kun je het gevoel krijgen los van jezelf te staan. Daarnaast kun je klachten krijgen als koude rillingen, misselijkheid, zweten, trillen, druk op de borst en een gevoel van ademnood of verstikking.

Behandeling

Een paniekaanval kan wel eens voorkomen. Er wordt gesproken van een stoornis als de aanvallen regelmatig terugkeren. Dat is echter lang niet altijd waar. Wij hanteren het woord paniek- of angststoornis pas als het normale dagelijkse leven er door ontwricht raakt. Zo ver hoeft het echter meestal niet te komen bij paniekaanvallen.

Met de juiste behandeling kan een paniekstoornis vaak sterk verbeteren. Meestal bestaat zo’n behandeling uit medicijnen (antidepressieve of kalmerende middelen), cognitieve gedragstherapie, of een combinatie van beide. Zolang er geen sprake is van een stoornis, maar van regelmatige paniekaanvallen lijkt medicatie ons geen goed idee. Er wordt echter wel vaker naar medicijnen gegrepen dan nodig is, doordat er in de reguliere zorg (tegen de zin van de zorg zelf in) maar beperkte tijd en aandacht is per patiënt. PK2 heeft dan ook zo z’n eigen manier om met paniekaanvallen om te gaan. In de meeste gevallen hebben paniekaanvallen te maken met aarding, ademhaling en de wijze waarop mensen betekenis geven aan hun ervaringen.

De volgende stap

Regelmatig is er sprake van onderliggend trauma of een minder ontwikkeld emotioneel deel waar men niet bewust van is en waar men onbewust bij weg wenst te blijven. Als dit een enkele keer of met regelmaat getriggerd wordt of lijkt te worden lokt dit de paniekaanvallen uit.

PK2 helpt gepassioneerd mensen met paniekaanvallen. De eerste stap is een nadere kennismaking om vertrouwen te krijgen in de mensen die jou begeleiden. Je kunt daarom gebruik maken van een gratis consult. Dit gratis consult geeft vaak al verlichting. De training De Kortste Klap naar Meesterschap is vervolgens een goede keuze voor jou. 

Onzekerheid

Ieder mens voelt zich wel eens onzeker. Onzekerheid betekent dat je twijfelt aan jezelf, aan de beslissingen die je neemt of vindt dat je zou moeten nemen. Je vraagt je af of je de dingen goed doet. Je gaat piekeren en bent gespannen. Als deze onzekerheid blijft bestaan, kan dit leiden tot een gebrek aan eigenwaarde en serieuze problemen op verschillende levensgebieden.

Symptomen van onzekerheid:

  • Je laat je leiden door wat anderen van je vinden om te bepalen of je iets goed doet.
  • Je denkt vaak na over hoe anderen je negatief kunnen beoordelen.
  • Je denkt dat iets helemaal goed is of helemaal fout, zonder een middenweg te zien.
  • Je vindt dat je absoluut geen fouten mag maken.
  • Je vergelijkt jezelf voortdurend met anderen en zij komen daar altijd beter uit.
  • Je richt je alleen op wat je nog niet voor elkaar hebt, zelden op wat je al bereikt hebt.
  • Het streven naar perfectie is een manier om kritiek of teleurstelling van anderen te voorkomen.
  • Als je kritiek krijgt is dit pijnlijk, het bevestigt je negatieve gevoel van eigenwaarde.

Gevolgen van onzekerheid

Onzekerheid kan tot gevolg hebben dat je je niet meer vrij voelt om dat te doen wat belangrijk of nodig voor je is. Bijvoorbeeld om ‘nee’ te zeggen en voor je eigen belangen op te komen. Misschien ga je lastige situaties uit de weg of bereid je ze (te) uitgebreid voor zodat je zeker weet dat er niets mis kan gaan.

Ernstige, langdurige onzekerheid kan allerlei gevolgen hebben voor je gezondheid, sociale leven, relatie en werk. Onzekerheid kan zich bijvoorbeeld uiten in:

Hulp bij onzekerheid

Voortdurende onzekerheid kan een grote invloed hebben op de manier waarop je in het leven staat. Ook je omgeving kan het er moeilijk mee hebben, bijvoorbeeld je partner, je kind of collega’s. Vraag gerust om een gratis consult als je over je onzekerheid wilt praten.
Wij luisteren naar je en als je dat wilt kunnen we praten over de hulp die wij je kunnen bieden.

Onrust, innerlijke rust en piekeren

Over het algemeen wordt met onrust in het hoofd bedoeld dat we maar blijven denken en dan ook nog eens heel negatieve gedachten hebben. Mensen die innerlijke rust ervaren laten zich daarentegen niet heen en weer slingeren door hun eigen emoties of gedachten. Het is dus logisch dat we ons hoofd rustiger kunnen krijgen door beter om te leren gaan met onze emoties. Wanneer emoties net zo gemakkelijk verdwijnen als ze komen en we al onze gedachten laten voor wat ze zijn komen we vanzelf van die onrust af. Dan ontstaat innerlijke rust

Er zijn echter veel destructieve gedachtepatronen. De meest hinderlijke is wel het bekende piekeren. Het almaar herkauwen van gebeurtenissen of nog erger dingen waarvoor we bang zijn dat ze gebeuren, maar die niet eens echt gebeurd zijn. Zo’n denkspiraal veroorzaakt stress, onzekerheid en somberheid.

Piekeren is schadelijk voor innerlijke rust. Als je piekert ben je niet in het hier en nu. De situatie in je hoofd is dan bedreigender dan de actuele situatie waarin jij je bevindt.

Helpt mediteren?

Hele volksstammen roepen dan dat mediteren de oplossing brengt, maar is dat wel altijd waar of leidt dit advies net zo vaak tot teleurstelling? Het doel van meditatie is om afstand te nemen van je geest en je gedachten te laten voor wat ze zijn. Het gaat er bij meditatie echt om dat je tijd neemt om te ontdekken wat er werkelijk in je omgaat. Ga daar als beginneling maar aan staan. Immers, je moet daarvoor in het hier en nu een staat creëren, terwijl de staat in het hier en nu er één van onrust is. Het mediteren wordt dan ingezet als strijd tegen de onrust, terwijl het bij piekeren nu juist gaat om het staken van die ‘innerlijke strijd’ door het omarmen van de onrust.

Uiteraard gaat het bij meditatie ook om acceptatie, maar waarom zouden we het als activiteit steeds moeten herhalen? Hoe goed moet ik er in worden om zo iets te bereiken? Hoe lang gaat dat duren? Meditatie wordt dan veelvuldig als extra activiteit ingezet, terwijl de onrust uiteindelijk toch niet beheersbaar wordt, omdat er alleen wordt ‘afgelakt’ en meestal niet met de ‘onderliggende roest’ wordt afgerekend. Bovendien kan de stress en het gepieker dan toenemen als je denkt ‘ik moet eigenlijk mediteren’.

Persoonlijke groei

Wat nou als het effectiever is om als persoon te groeien in sociaal-emotionele opzicht. Dit zorgt ervoor dat je vaker in het hier en nu bent; er minder gemakkelijk uit geraakt. Gaande het proces zien we dan of het voor jou zinvol is om daarnaast te mediteren of niet. Mindfulness meditatie*) is dan één van de populairste vormen van meditatie. Het kan echter ook zo zijn dat goed leren ademen je meer soelaas biedt als specifieke activiteit. Dat wordt al gauw een gewoonte en ademen doen we toch al dag en nacht.

Het is dus hoe dan ook belangrijk om jouw vliegwiel voor persoonlijke groei in werking te zetten. Een beproefde manier om dat te doen is met de co-training “De Kortste Klap naar Meesterschap”. Deze zorgt al 20 jaar voor bijzondere resultaten. Daar bereik je gegarandeerd je doel. Zet de eerste stap. Dat is een gratis consult om jouw wensen en uitdagingen te bespreken.

Negatief zelfbeeld

Iedereen voelt zich weleens onzeker: zie ik er goed uit, durf ik hem /haar te vragen voor een date, was mijn presentatie wel interessant genoeg, etc? Dit is heel gewoon, maar als de onzekerheid je leven en gedrag gaat beheersen en negatieve gedachten je eigenwaarde en zelfvertrouwen aantasten, heb je misschien last van een negatief zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld wordt ook wel een laag zelfbeeld of een minderwaardigheidscomplex genoemd.

Als je een negatief zelfbeeld hebt, heb je de neiging om jezelf, de wereld en je toekomst negatiever en kritischer te zien dan deze in werkelijkheid is. Als je voor uitdagingen komt te staan, twijfel je of het je gaat lukken, en misschien vermijd je ze. Mensen met een negatief zelfbeeld hebben moeite om een goede eigenschap te noemen, en leggen de nadruk op hun negatieve eigenschappen, zoals ‘Ik ben oninteressant’, ‘Ik kan helemaal niets’ of ‘Het lukt me toch niet’. Je kunt je hierdoor angstig, verdrietig of neerslachtig voelen. Het negatief zelfbeeld kan betrekking hebben op je innerlijk (dom, saai, oninteressant), op je uiterlijk (te dik, te dun, niet mooi genoeg), op je kwaliteiten (niets lukt, doe het nooit goed) of op jezelf als geheel (waardeloos, loser).

Wat is wenselijk?

Een gezond zelfbeeld houdt het midden tussen te weinig en te veel eigendunk. Het is een realistisch beeld van wie je op enig moment in je ontwikkeling bent. Dat beeld kan dus nog groeien zonder dat er sprake zal zijn van te veel eigendunk, wanneer je je persoonlijk leiderschap verder ontwikkelt.

Wanneer jij jezelf voldoende waardeert heb je over het algemeen prettiger relaties, sta je vaak positiever in het leven en ervaar je meer welzijn. Ten aanzien van het proberen van nieuwe dingen ben je ook positiever. Je krijgt dan meer een Pippi Langkous mentaliteit, zo van: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”😉
Wat zal ik nu doen?

Het beste is om eerst eens kennis te maken tijdens een gratis consult. Dan kan je kennismaken met onze coaches. De training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap‘ is vervolgens een goede keuze.

Kort lontje

Een kort lontje hebben we allemaal wel eens. Als blijkt dat iemand zo vaak een kort lontje heeft dat het opvalt, dan is er echt wel iets aan de hand. Wellicht heeft zo iemand als gevolg van AD(H)D een kort lontje, is niet goed in het grenzen aangeven, heeft vaak stress of kan moeilijk accepteren en loslaten waardoor er een kort lontje is ontstaan.

Interessant verhaal

“We hadden in onze training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap’ een deelnemer die bijna niet benaderbaar was. Zo’n kort lontje had hij. Van binnen vast een lieve, maar uiterlijk een boze man. Collega’s durfden niet in zijn buurt te komen. Hij haalde bij het minste met woorden uit. Gaande het proces ontdekten we dat z’n ademhaling bij het inademen op enig punt haperde. Bij nadere inventarisatie bleek hij jaren daarvoor een ongeluk gehad te hebben. Zijn rug deed pijn als hij niet voorzichtig ademde. Dat bleek allang niet meer zo te zijn, maar zijn angst voor die pijn zat er nog altijd. We hielpen hem te ademen voorbij de pijn (die er niet was) en de man was daarna een geweldig vriendelijke collega.”

Een kort lontje kent vaak een interessant verhaal als de onderste steen boven komt. En bij een kort lontje komt die steen boven, altijd.

Wat kan ik nu doen?

De Kortste Klap naar Meesterschap is een unieke co-training waarin normaal gesproken*) ieders dromen uitkomen. Je kunt je gelijk inschrijven voor één van de open trainingen we bellen je dan voor een intake gesprek. Je kunt ook eerst om een gratis consult vragen.
Als je weet dat jouw kort lontje te maken heeft met een persoonlijkheidsstoornis, laat ons dat dan van te voren weten. Als je onder behandeling bent overleg dan met je behandeld arts. We kunnen dan vaak nog een heleboel doen om jouw welzijn verder te verhogen.

*) d.w.z. niet bij hersenaandoeningen zoals dementie en niet zomaar na een beroerte of bijvoorbeeld epilepsie.