Organisatieontwikkeling

Aandacht voor de medewerker en de organisatieontwikkeling is essentieel om samen wendbaar te blijven in de veranderde omgeving. Bij organisatieontwikkeling is sociale innovatie misschien wel het belangrijkste. Met sociale innovatie bedoelen we dat de cultuur ofwel het collectieve gedrag in een organisatie verandert wanneer de relatie tussen de mensen die er werken wordt vernieuwd. Dit komt alleen tot stand wanneer individuen bereid zijn om de relatie met zichzelf te vernieuwen door als persoon te groeien. We geloven dat dit voor iedere organisatie de enige duurzame weg is.

In onze samenleving ligt de aandacht vaak op de ander in plaats van op ons eigen welzijn. Als de werkomstandigheden voor medewerkers hectisch en veeleisend zijn, kan dit stress veroorzaken. Stress ontstaat als er innerlijke strijd is in de mens om de harmonie met de buitenwereld te controleren. De omstandigheden kunnen niet (altijd) worden weggenomen. Het is daarom van belang om te focussen op het innerlijk welzijn van medewerkers. Als medewerkers balans ervaren, nemen zij in alle omstandigheden zelf de regie zodat ze kunnen doen wat nodig is, maar niet ten koste van henzelf. Dit noemen wij (persoonlijk) leiderschap.

Rol van de leider

Duurzaam leiderschap gaat over contact kunnen maken met jouw droom en roeping en daarmee echt verbinding maken met het DNA van de organisatie waarvoor je werkt. Het gaat over het verschil dat gemaakt kan worden en over regie. Ons leiderschapsprogramma brengt de deelnemers naar een volgend niveau van leven en leiden. Met het innerlijk kompas dat nooit de weg kwijtraakt.

Hoe gaan we te werk?

De individuele training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap’ waarin ieder start met diens persoonlijke groei is slechts het begin. Terug op de werkvloer kijkt men weliswaar anders naar diverse zaken, maar is het wellicht soms nog lastig om ook daadwerkelijk anders te acteren. We vinden het essentieel dat het proces op de werkvloer verankerd wordt. Daarom zal de transitiebegeleider er gedurende de transitie met regelmaat op de werkvloer aanwezig zijn. De transitiebegeleider zal ook aanwezig zijn bij directieoverleggen en (team)vergaderingen om het ontwikkelproces te ondersteunen. Door middel van dialoogsessies, verdiepende themasessies en inspiratietrails kan het persoonlijk leiderschap op de werkvloer echt tot wasdom komen. In iedere organisatie is hierbij iets anders nodig, en daarom leveren wij maatwerk.

Resultaten

Lees in onderstaande pdf meer over wat PK2 kan betekenen voor jouw organisatie.