Organisatieontwikkeling

Een organisatie is niets anders dan een groep mensen. En logischerwijs draait een organisatie goed, als het goed gaat met de mensen en als zij goed samenwerken en weten welke richting ze op gaan. Omdat een organisatie vooral uit mensen bestaat is aandacht voor persoonlijke groei en leiderschap van cruciaal belang.

Met persoonlijke groei bedoelen wij dat een persoon zichzelf ontwikkelt in sociaal emotioneel opzicht en zijn zelfbewustzijn vergroot. Met deze groei komen veel voordelen:

• Zelfbewustzijn en zelfreflectie
• Verantwoordelijkheid en autonomie
• Welzijn en vitaliteit
• Verbeterde omgang en interactie
• Wendbaar en weerbaar
• Intrinsieke motivatie

´´Wanneer het merendeel binnen de organisatie kiest voor persoonlijke groei, vindt er een verschuiving plaats van het collectieve gedrag, ofwel de cultuur.

PK2 besteedt naast persoonlijke groei ook aandacht aan thema´s als groepsdynamiek en verbindend leiderschap. Lees in onderstaande pdf meer over wat PK2 kan betekenen voor jouw organisatie.