Trainingen 2018-10-04T13:34:12+00:00

TRAININGEN

AANBOD EN TRAININGSDATA

DE KORTSTE KLAP NAAR MEESTERSCHAP

De meest effectieve vorm van coaching is de co-training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap’. Deze laat een grote verschuiving zien in de groei van het bewustzijn en derhalve kan een groot deel van de groep een hoger stadium van persoonlijk leiderschap bereiken (afhankelijk van het stadium waar zij zich nu bevinden).

Anders gezegd een verschuiving van ‘de emotie heeft mij’ naar ‘ik heb een emotie’ en de mogelijkheid deze te accepteren waardoor rust ontstaat. Hierdoor verschuift de oriëntatie op de buitenwereld meer naar een oriëntatie op de eigen binnenwereld.

Men neemt eigen verantwoordelijkheid.  Binnen- en buitenwereld groeien naar elkaar toe met een flinke reductie van stress tot gevolg. Stress maakt zo in veel gevallen plaats voor innerlijke rust en helderheid. Blokkades waar het individu mee worstelde, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, angsten, schuldgevoel of schaamte verdwijnen en maken plaats voor vrij handelen.

Deelname € 1995,= excl. b.t.w.
Horeca arrangement € 495,= excl. b.t.w.

NAAR AGENDA OVERZICHT

TRANSFORME-

REND

LEIDERSCHAP

Een reusachtig vliegwiel voor persoonlijk groei

Een co-training voor wie persoonlijk leiderschap ontwikkelt en verder wil uitgroeien boven de  modellen die aanvankelijk tot leren hebben geleid. Dit high end programma is speciaal ontwikkeld ter begeleiding van deze bijzondere stap in menselijke groei.

Steeds meer bedrijven en organisaties beseffen dat ze het verlangen van medewerkers om zichzelf te willen ontwikkelen moeten honoreren. Persoonlijke groei is een onontkoombaar gegeven, zeker in een maatschappij waarin alle andere behoeften zo snel, makkelijk en zelfs overvloedig worden ingevuld.

Veel van deze bedrijven melden dat medewerkers die tot volle ontplooiing komen niet meer sec gemotiveerd worden door een hoger salaris, een prijs of een compliment. Hun ego hoeft niet meer continu bevestigd te worden. Zij gaan op zoek naar nieuwe betere wegen en ter bevrediging van hun verlangen naar optimalisatie viert de creativiteit hoogtij.

Deelname € 1495,= excl. b.t.w.
Horeca arrangement € 430,= excl. b.t.w.

NAAR AGENDA OVERZICHT