TRAININGEN

AANBOD EN TRAININGSDATA

DE KORTSTE KLAP NAAR MEESTERSCHAP

Een reusachtig vliegwiel voor persoonlijke groei

De meest effectieve vorm van coaching is de co-training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap’. Deze laat een grote verschuiving zien in de groei van het bewustzijn en persoonlijk leiderschap. Haal het beste in jezelf naar boven door te kiezen voor transformerende persoonlijke ontwikkeling. Indien je accepteert dat gevoel er mag zijn en jou zelfs richting kan geven, ben je volledig vrij en ga je speels en onbevangen de toekomst in. Je kunt het grotere geheel zien. Je voelt een grote mate van vitaliteit, wat je in staat stelt je droom te leven. Binnen- en buitenwereld groeien naar elkaar toe met een flinke reductie van stress tot gevolg. Gebrek aan zelfvertrouwen, angst of een schuldgevoel maakt plaats voor vrijheid, creativiteit en persoonlijk leiderschap.

Een reusachtig vliegwiel voor persoonlijke groei. Zelfvertrouwen, rust, en autonomie, zijn enkele van de doelen waar mensen zich mee melden voor deze co-training. Het is wellicht wonderbaarlijk dat in één co-training  aan  verschillende thema’s kan worden gewerkt. Wie deelneemt ontdekt echter dat het op een diepere laag allemaal om hetzelfde gaat, de vraag: “Hoe ontdoe ik mij van dat wat mij tegenhoud om ten volle te leven, te presteren en te genieten. Tevens wordt een vliegwiel in beweging gezet waardoor persoonlijke ontwikkeling na de training gewoon door gaat.

“Een top beleving” Er zijn veel methoden om tot persoonlijke groei te komen. Doorgaans kiest men er één die op dat moment goed lijkt aan te sluiten. ‘De kortste klap naar meesterschap’ neemt een bijzondere plaats in, wij zetten de deelnemer centraal en zetten onze expertise op flexibele wijze in door ons goed in te leven in de wensen en behoeften van de deelnemer. Hierdoor ontstaat op speelse, vaak zelfs humoristische, wijze bewustwording en acceptatie die leiden naar vertrouwen, rust en plezier en het daarbij behorende profijtelijke gedrag.

Duur 9 dagdelen verdeeld over 3 aaneengesloten dagen en na 3 weken een terugkomdag.

Deelname € 2195,= excl. b.t.w.
Horeca arrangement € 495,= excl. b.t.w.

Ter voorbereiding maken we verder gebruik van een intakegesprek, een speciaal ontwikkelde vragenlijst en de Mentale Vitaliteitsmonitor. Ter evaluatie is er voor de terugkomdag een zelfevaluatie vragenlijst en een na-meting met de monitor.

NAAR AGENDA OVERZICHT

TRANSFORME-

REND

LEIDERSCHAP

Een reusachtig vliegwiel voor persoonlijk groei

Deze training is bestemd voor hen die eerder al de Kortste Klap naar Meesterschap hebben gevolgd. Ben je er aan toe om je persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen en wil je uitgroeien boven de  modellen die aanvankelijk tot jouw leren hebben geleid? Zijn ‘denken en voelen’ reeds geïntegreerd en wil je ervaren hoe je richting luciditeit van emoties en bewustzijn kunt groeien? Dan is dit high end programma iets voor jou.

In deze training ervaar je dat de meningen en concepten die je als je bewustzijn ervaart, gekaderd zijn in een duaal frame. Het is een hele kunst om jezelf werkelijk te bevrijden van oordelen en zo een ruimte te ontdekken die leidt tot het vol overgave  creëren. Want dat is wat er gebeurt wanneer een mens zichzelf niet meer klein houdt door aangeleerde patronen. Patronen die ooit ontstonden om ‘wie je werkelijk bent’ te verbergen achter een façade van voorwaarden stellende ethiek. Deze training heeft de potentie in zich je te brengen op het punt waar een mens zijn ego waarlijk doorziet.

Persoonlijke groei is een onontkoombaar gegeven. Maar in een maatschappij waarin alle andere behoeften zo snel, makkelijk en zelfs overvloedig worden ingevuld hebben we wel ruime mogelijkheden om dit proces uit te stellen.

Mensen die tot volle ontplooiing komen zijn volledig intrinsiek gemotiveerd, hebben omgangsstrategieën die het te behalen doel volledig ondersteunen en lopen de kleinst mogelijke kans op fysieke en/of psychische problemen.

Duur 8 dagdelen verdeeld over 3 aaneengesloten dagen en na 3 weken een terugkommiddag

Deelname € 1795,= excl. b.t.w.
Horeca arrangement € 445,= excl. b.t.w.

Ter voorbereiding maken we verder gebruik van een intakegesprek, een speciaal ontwikkelde vragenlijst en de Mentale Vitaliteitsmonitor. Ter evaluatie is er voor de terugkomdag een zelfevaluatie vragenlijst en een na-meting met de monitor.

NAAR AGENDA OVERZICHT