Trainingen 2019-01-22T10:05:38+00:00

TRAININGEN

AANBOD EN TRAININGSDATA

DE KORTSTE KLAP NAAR MEESTERSCHAP

De meest effectieve vorm van coaching is de co-training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap’. Deze laat een grote verschuiving zien in de groei van het bewustzijn en persoonlijk leiderschap.

Heb je respect voor jouw gevoelens of offer jij jouw waarheid op door je te onderwerpen aan de macht van een verzameling oude gewoontes?

Haal het beste in jezelf naar boven door te kiezen voor transformerende persoonlijke ontwikkeling. Indien je accepteert dat gevoel er mag zijn en jou zelfs richting kan geven, ben je volledig vrij en ga je speels en onbevangen de toekomst in. Je bent niet langer gebonden aan een leven van middelmatigheid, schaarste en angst. Je leidt niet langer een leven waarin je doet wat je denkt dat er van je verwacht wordt. Je kunt het grotere geheel zien. Je voelt een grote mate van vitaliteit, wat je in staat stelt je droom te leven.

Binnen- en buitenwereld groeien naar elkaar toe met een flinke reductie van stress tot gevolg. Stress maakt zo plaats voor innerlijke rust en helderheid. Gebrek aan zelfvertrouwen, angst of een schuldgevoel maakt plaats voor vrijheid, creativiteit en persoonlijk leiderschap.

Duur 9 dagdelen verdeeld over 3 aaneengesloten dagen en na 3 weken een terugkomdag.

Deelname € 2195,= excl. b.t.w.
Horeca arrangement € 495,= excl. b.t.w.

Voorbereiding en monitoring € 435,=  excl. btw.

Ter voorbereiding maken we verder gebruik van een intakegesprek, een speciaal ontwikkelde vragenlijst en de Mentale Vitaliteitsmonitor. Ter evaluatie is er voor de terugkomdag een zelfevaluatie vragenlijst en een na-meting met de monitor.

NAAR AGENDA OVERZICHT

TRANSFORME-

REND

LEIDERSCHAP

Een reusachtig vliegwiel voor persoonlijk groei

Een co-training voor wie persoonlijk leiderschap ontwikkelt en verder wil uitgroeien boven de  modellen die aanvankelijk tot leren hebben geleid. Dit high end programma is speciaal ontwikkeld ter begeleiding van deze bijzondere stap in menselijke groei.

Steeds meer bedrijven en organisaties beseffen dat ze het verlangen van medewerkers om zichzelf te willen ontwikkelen moeten honoreren. Persoonlijke groei is een onontkoombaar gegeven, zeker in een maatschappij waarin alle andere behoeften zo snel, makkelijk en zelfs overvloedig worden ingevuld.

Veel van deze bedrijven melden dat medewerkers die tot volle ontplooiing komen niet meer sec gemotiveerd worden door een hoger salaris, een prijs of een compliment. Hun ego hoeft niet meer continu bevestigd te worden. Zij gaan op zoek naar nieuwe betere wegen en ter bevrediging van hun verlangen naar optimalisatie viert de creativiteit hoogtij.

Duur 8 dagdelen verdeeld over 3 aaneengesloten dagen en na 3 weken een terugkommiddag

Deelname € 1795,= excl. b.t.w.
Horeca arrangement € 445,= excl. b.t.w.

Voorbereiding en monitoring € 435,=  excl. btw.

Ter voorbereiding maken we verder gebruik van een intakegesprek, een speciaal ontwikkelde vragenlijst en de Mentale Vitaliteitsmonitor. Ter evaluatie is er voor de terugkomdag een zelfevaluatie vragenlijst en een na-meting met de monitor.

NAAR AGENDA OVERZICHT