Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren wat al die theorieën over...

...communicatie, management en leiderschap werkelijk inhouden.

Als we het denken te weten wordt het tijd om te ervaren

ADD volwassenen

Geschreven door: 

Een neurotransmitter is een molecuul dat wordt gebruikt voor de signaaloverdracht in de hersenen. Een belangrijke neurotransmitter bij ADD/ADHD is dopamine. Bij ADD volwassenen is er sprake van een dopamine tekort en een verlaagde hersenactiviteit in de prefrontal cortex. Dit zorgt ervoor dat je moeilijk tot activiteit kunt komen. Hoe ontstaat dat tekort? Moeten we dat wel van buiten af corrigeren of kan ons lichaam dat zelf?

"Er zijn verschillende soorten medicatie beschikbaar waardoor dit meer in evenwicht komt. Ook gezonde voeding, beweging en persoonlijke groei zijn een belangrijke ondersteuning om een zo optimaal mogelijk resultaat te kunnen behalen in het dagelijks functioneren. Dopamine verhogende activiteiten (alles dat leuk is) verhogen de concentratie ook.

Om deze reden kan een ADDer zich vaak wel goed concentreren wanneer hij/zij bezig is met zijn of haar talenten. Dan zijn ze langdurig, zelfs bijna obsessief bezig met de onderhanden taak. Deze perioden noemen we hyperfocus. De intensiteit van verliefd worden is vergelijkbaar met de hyperfocus.

Andere dopamine verhogende activiteiten zijn sport, seks, gokken roken en ruzie maken. Ook een spannende of crisis situatie heeft een dopamine verhogende werking waardoor de informatieoverdracht in de hersenen beter verloopt en we ons beter kunnen concentreren. (verhoogde hersenactiviteit)

Helaas kost het langdurig concentreren erg veel energie. Door de behoefte aan het analyseren, ontladen en ontspannen, valt de ADD volwassenen meestal pas laat in slaap (of juist te gemakkelijk). Het kost meer tijd om het grote aantal opgedane indrukken, belevingen en gedachten, op te ruimen en opnieuw te overzien. In de avonduren gaat dat gemakkelijker, omdat dan minder externe prikkels aanwezig zijn Problemen bij het slapen gaan en wakker worden bemoeilijken het hoofdstuk planning en organisatie enorm.

Door het erfelijke aspect leven er vaak meerdere ADDers, en soms een combinatie van ADDers en ADHDers in een huishouden met ieder een eigen gebruiksaanwijzing, persoonlijke wensen en behoeften. Deze zijn soms lastig op elkaar aan te passen." (Einde citaat sadd.nl)

Verschillen tussen ADD en ADHD In de DSM IV (afkorting van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vierde druk) wordt gesproken van drie typen ADHD.

  

ADD                                                                                     ADHD

Overwegend aandacht en concen-                        Overwegend hyperactief

tratietekort

Veel aan het dagdromen en in eigen                     Erg snel afgeleid door situaties

gedachten weggezonken                                      van buitenaf

Met één ding tegelijk bezig zijn en                         Met verschillende taken tegelijk

moeite om de aandacht te verdelen.                     bezig.

Gebeurtenissen analyseren                                   Somatische klachten

Raakt snel door anderen overspoeld                    Overspoelt anderen

Vaak op de achtergrond                                        Vaak op de voorgrond

Wacht tot het laatste moment                               Direct reageren.

Moeite met opstarten                                            Moeite om afgeremd te worden

Werkt en denkt langzaam                                      Raast door de werkzaamheden

Psychische klachten                                               Neemt vaak het voortouw

           

ADD-subtypes volgens dr. Daniel Amen

Dr. Daniel Amen, psychiater, ADD-er en ADD-deskundige is de samensteller van een belangrijke checklist op deze site en onderscheidt ADD in de volgende subtypes:

AD/HD, het gecombineerde type, met zowel symptomen van aandachtsproblemen en hyperactiviteit-impulsiviteit.

ADD, met voornamelijk concentratieproblemen. Aandachts- en concentratieproblemen, chronische verveling, lage motivatie, vergeetachtig en regelmatig klachten van vermoeidheid.

Het klassieke voornamelijk hyperactieve subtype, Hyperactiviteit, maar met minder dan zes symptomen van aandachtsproblemen.

Overfocused ADD, Problemen met het verleggen van de aandacht naar een andere onderwerp, cognitieve inflexibiliteit, problemen met veranderingen, veel piekeren en vaak conflicten met anderen..

Slaapkwab-ADD, Onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit en stemmingswisselingen, agressie, milde achterdocht, angst zonder weinig reden, atypische hoofdpijn of buikpijn, visuele of auditieve hallucinaties en leerproblemen (voornamelijk bij het opnemen van informatie).

Limbische ADD - het depressieve subtype, Onoplettendheid en/of hyperactivteit-impulsiviteit en negatieve gedachten, periode van depressies, slaapproblemen, lusteloosheid, laag zelfbeeld, sociale isolatie, lage motivatie en snel prikkelbaar.

Ring-van-vuur-ADD - het explosieve subtype Deze is vernoemd naar het beeld wat gezien wordt bij het maken van een SPECT-scan van de hersenenOnline). De symptomen van deze afwijkende vorm zijn o.a. ernstig oppositioneel gedrag, erg snel afgeleid, irritatie, opvliegendheid en stemmingswisselingen.

ADHD veroorzaakt door hersenbeschadiging, voornamelijk van van de linkerprefrontale cortex (hersenschors). De symptomen (zichzelf in het gareel te houden, aandachts-, concentratie-, organisatie- en uitvoeringsproblemen) ontstaan of verergeren in het jaar na het hoofdletsel.

Als Holistisch Psychologen betrekken we deze en andere informatie bij de begeleiding van mensen met klachten op dit vlak. We plakken echter geen label, noch medicaliseren wij enige klacht of zorg.

Lees ook.