IN-COMPANY

MET COLLEGA’S ONDER ELKAAR

als je kiest voor samen

Trainingen en workshops

Of het nu gaat om het welzijn, duurzame inzetbaarheid, zelfsturing of het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap; de rode draad is altijd transformerende persoonlijke ontwikkeling zoals PK2 dat al 18 jaar doet. Iedereen kan zich inschrijven voor onze open trainingen, maar soms is het beter om deze trainingen speciaal te organiseren, zodat er geleerd kan worden met en van collega’s onderling.

Los van onze meestgebruikte interventies organiseren we ook trainingen en workshops die wat meer toegespitst zijn op een specifiek onderwerp. Hieronder treft je een aantal voorbeelden aan. Naast deze betrekkelijk standaard modules ontwikkelen wij, indien gewenst, ook unieke programma’s. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Voorbeeld maatwerk

PK2 ontwikkelde voor een Farmaceutisch bedrijf een programma, waarbij Robert Cialdini’s ‘Science of Persuasion’ niet als kennis werd overgedragen, maar door de medewerkers zelf ontdekt werd, vanuit henzelf kwam.

ONZE
IN-COMPANY TRAININGEN

Wat zoekt u voor uw bedrijf? Klik op de + en vindt wat u zoekt.

De meest effectieve vorm van coaching is de co-training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap’. Deze laat een grote verschuiving zien in de groei van het bewustzijn en derhalve kan een groot deel van de groep een hoger stadium van persoonlijk leiderschap bereiken (afhankelijk van het stadium waar zij zich nu bevinden). Anders gezegd een verschuiving van ‘de emotie heeft mij’ naar ‘ik heb een emotie’ en de mogelijkheid deze te accepteren waardoor rust ontstaat. Hierdoor verschuift de oriëntatie op de buitenwereld meer naar een oriëntatie op de eigen binnenwereld. Men neemt eigen verantwoordelijkheid  binnen- en buitenwereld groeien naar elkaar toe met een flinke reductie van stress tot gevolg. Stress maakt zo in veel gevallen plaats voor innerlijke rust en helderheid. Blokkades waar het individu mee worstelde, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, angsten, schuldgevoel of schaamte verdwijnen en maken plaats voor vrij handelen.

Bekijk hier het aanbod van PK2-trainingen.

PK2 kan medewerkers coachen op individuele basis. Het gaat hierbij om verdiepend en transformerend coachen. Groei in intrinsieke motivatie, stressreductie en het versterken van persoonlijk leiderschap zijn hierbij onze uitgangspunten.

Wanneer in uw organisatie veel medewerkers naar de training De Kortste Klap naar Meesterschap gaan, raden wij u de huiscoach aan. De huiscoach is elke week een of twee dagen op de werkvloer aanwezig om nazorg te plegen voor de medewerkers die naar de training zijn geweest. Deze nazorg zorgt ervoor dat uw medewerkers blijven groeien en kan opmerken wanneer oude patronen in de organisatie zich herhalen. De huiscoach brengt persoonlijk leiderschap bovendien ook breder onder de aandacht bij uw medewerkers en enthousiasmeert hen om deze stap te zetten. Tot slot kan de huiscoach uw organisatie en haar medewerkers helpen groeien naar persoonlijk leiderschap en zelfsturing door hiervoor themabijeenkomsten te organiseren of intervisie daar waar nodig. De invulling van de huiscoach rol ligt in iedere organisatie weer anders en maken we graag met u op maat. 

Bekijk hier het aanbod van PK2-trainingen.

Hoe krijgt bewustzijnsontwikkeling, leiderschap en de weg naar zelfsturing een plek in de praktijk? Hoe krijgt het vorm nadat medewerkers de training ‘De Kortste Klap naar Meesterschap hebben gevolgd?’ Tijdens intervisie momenten bespreken we dit met de medewerkers. Uitgangspunten voor intervisie van PK2 zijn:

 • De kunst van het vragen stellen aan elkaar
 • In contact komen met gevoel, en deze bespreekbaar maken
 • Echt contact en in verbinding zijn met elkaar beoefenen in intervisie sfeer
 • Handelen op eigen gezag beoefenen en bespreken
 • Mensen zelf de oplossing laten vinden
 • Leren van elkaars leefwereld, verdiepen in de ander, vragen stellen
 • Verbinding maken met en afstemmen op de bedoeling van de organisatie
 • Waardegedrevenheid ontwikkelen

Bekijk hier het aanbod van PK2-trainingen.

Soms hebben bepaalde thema’s extra aandacht en verdieping nodig. Daarom organiseren wij diverse themabijeenkomsten, zoals passend leiderschap, zelf- en samensturing, co-creatie, hoe geef feedback, communicatie en vertrouwen. Deze thema’s zijn cruciaal voor een organisatie die wil groeien naar zelfsturing en persoonlijk leiderschap, of simpelweg gelukkige medewerkers. Geef ze daarom extra aandacht.

Bekijk hier het aanbod van PK2-trainingen.

Vernieuwen van het HR beleid kan nodig zijn op het moment dat medewerkers in bewustzijn gegroeid zijn. Onze HR adviseur kan hierin met u meedenken. Voorbeelden van hoe HR beleid vernieuwd kan worden:

 • Begeleiding van bijeenkomsten over visie op en inhoud van zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid.
 • Vervanging van strakke functieomschrijvingen door ruim geformuleerde rollen, met globale in plaats van gedetailleerd omschreven competenties.
 • HR beleid meer laten ontstaan vanuit organisatiewaarden.
 • Afstemming van beoordeling en beloning op de teamprestatie; geen individuele targets, maar teamtargets.
 • Beoordelingssysteem met alle ruimte voor collegiale beoordeling. Dit kan in groepsgesprekken, al dan niet ondersteund met een vorm van 360 graden feedback, competentie profielen, POP’s enz. HR kan hierbij als procesbegeleider optreden.
 • Goede feedback systematiek invoeren ter ondersteuning. Bijvoorbeeld Appreciative inquiry.
 • Selectie van nieuwe medewerkers zoveel mogelijk onderbrengen bij de teams.
 • Mogelijke afschaffing van centrale procedures voor bijvoorbeeld ziekmelding, vakantieplanning, opleidingen et cetera; teams kunnen hiervoor mogelijk hun eigen werkwijze inrichten.

Bekijk hier het aanbod van PK2-trainingen.