WELZIJNSMONITOR

WAT IS DAT?

Mentale vitaliteit voor een vitale mentaliteit

Monitoring van welzijn is een bijzonder en vooral nieuw vakgebied, dat samen met de juiste interventies borg staat voor meetbare en merkbare persoonlijke groei. Zo houden we het welzijn van medewerkers en hun gezonde productiviteit en effectiviteit in het vizier. Dat is win-win voor werknemer en werkgever.

In de uitslag van de Welzijnsmonitor zien we tot welk stadium van persoonlijk leiderschap ontwikkeling heeft plaatsgevonden en waar knelpunten zitten die aandacht behoeven om te kunnen groeien naar het gewenste niveau. Ook zien we de mate van stress die iemand ervaart, de wijze waarop men omgaat met emoties en de mate van intrinsieke motivatie. Tot slot coping strategieën, mentale vitaliteit en dus ook het risico op verzuim en burn-out. Dit is het uitgangspunt voor eventueel noodzakelijke verdere ontwikkeling. Onze Welzijnsmonitor is gevalideerd door de Universiteit van Tilburg. De Universiteit onderzocht alle data van de afgelopen drie jaar en ontdekte het bijzonder grote effect van onze werkwijze (Effect size zie kader). Dit betekent dat onze interventies leiden tot een zeer grote groei in persoonlijk leiderschap, een grote reductie van stress en een veel lager risico op verzuim en burn-out.

Effect size is het bewijs dat PK2 werkt
mv scan interventie

Voor interventie:
Hoog risico op verzuim
Hoog risico op burn-out
Lage productiviteit

mv scan interventie

Na interventie:
Laag risico op verzuim.
Nazorg wenselijk
Verbeterde productiviteit

mv scan interventie

Na nazorg interventie:
Zeer laag risico op verzuim
Mentaal vitaal
Goede productiviteit

WAT DOE JE ER MEE?

Door bewustzijnsontwikkeling te realiseren zullen de volgende resultaten zichtbaar worden wanneer je de voor- en nameting vergelijkt.

De monitor verraadt alles bij PK2
 • Men blijft minder lang in emoties hangen
 • Legt eigen frustratie niet op bordje van een ander
 • Handelt vanuit intrinsieke motivatie
 • Geeft hoogwaardig betekenis aan situaties
 • Is in staat tot zelf- en samensturing
 • Ziet dat communicatie erg gekleurd is
 • Is ten zeerste bewust van projectie en handelt dienovereenkomstig
 • Voelt of hij/zij in verbinding is met anderen
 • Maakt bespreekbaar wat er ongezegd speelt tussen mensen (als dit nodig is)
 • Oordeelt (minder of) niet. Is nieuwsgierig; stelt vragen.
 • Wil begrijpen in plaats van begrepen worden.

HOE WERKT HET?

Beproeft concept van PK2

De Welzijnsmonitor is een web based applicatie, waarbij deelnemers online een vragenlijst invullen. Dit duurt ca. 20 minuten. Na invulling wordt er deels handmatig een rapport vervaardigd dat, afhankelijk van wat overeengekomen wordt, naar de werkgever en /of werknemer wordt verstuurd.

Invullen Welzijnsmonitor € 250,= excl. btw.

Rapport € 150,= excl. btw.

Feedback sessie € 185,= excl. btw.

Uit de geanonimiseerde data is een corporate report te vervaardigen over hoe de organisatie er in z’n totaliteit voor staat. Hierin staat op dashboard achtige wijze vermeld welk percentage van de populatie zich waar bevindt. Omdat we na interventie wederom monitoren, kan het resultaat van de interventies ook worden weergegeven.

Corporate report € 2995,= excl. btw.