Geen woorden maar daden.

Je kunt er eindeloos over blijven denken, maar het gaat om bewegen, om DOEN

Geen woorden maar daden

Welzijnsmonitor krachtige innovatie

De welzijnsmonitor is goed nieuws voor iedereen die werkt. Of je nu medewerker bent, eigenaar van een onderneming of lid van de board.

Waarom is de Welzijnsmonitor ontwikkeld?

De welzijnsmonitor is om vier redenen ontwikkeld.

Arbeid is de belangrijkste productie factor. Arbeid wordt geleverd door mensen. Mensen die het beste performen wanneer ze goed in hun vel zitten. Met de welzijnsmonitor is dit meetbaar geworden. De tweede reden is het monitoren van persoonlijke ontwikkeling. Waar staat iemand qua ontwikkeling en hoe kunnen we iemand efficiënt en veilig helpen met verdere ontwikkeling. Bij het gebruik van transformerende methoden, die mensen verder brengen dan conventionele methoden, is monitoring zelfs een noodzaak. Er is bovendien een noodzaak voor transformerende ontwikkeling, omdat slechts 21% van de wereldpopulatie zich enigszins in het zelfbewuste stadium bevind (Kegan 1999), maar zelfs dat niet genoeg is om hoogwaardig leiding te geven in een postmoderne samenleving. Dit is wel een voorwaarde voor high performance, omdat de grens van coachend leiderschap bepaald wordt door het niveau van de eigen ontwikkeling. De derde reden is om inzichtelijk te maken of uw budgetten voor development wel goed besteed worden. Welke interventies/leveranciers bieden nu eigenlijk value for money. De vierde reden is het zichtbaar maken van toekomstig verzuim als gevolg van psychische oorzaken (=80% van al het verzuim), zodat vroegtijdig hulp geboden kan worden en verzuim daadwerkelijk voorkomen kan worden.

Wat maakt de Welzijnsmonitor nou anders?

De welzijnsmonitor is het enige instrument dat naast ontwikkeling op denkniveau iets zegt over het niveau van handelingstendenties. Bovendien kan het individuele en collectieve sentimenten in beeld brengen en adequate stuurinformatie opleveren voor optimalisatie van zowel individuele ontwikkeling als communicatie tussen mensen en groepen mensen.

Wat maakt de Welzijnsmonitor effectief?

We hebben ons gerealiseerd  dat gevoel uitgedrukt kan worden in waardenbeleving. We gebruiken niet voor niets dezelfde woorden voor waarden en gevoelens. De waarde rust; ik voel rust. De waarde vertrouwen; ik voel vertrouwen. Ieder mens geeft zelf betekenis aan die waarden en gevoelens. Dit varieert van laag naar zeer hoogwaardig, afhankelijk van iemands persoonlijke ontwikkeling. Alle communicatie problemen vinden hier hun oorsprong, zowel interne- als interpersoonlijke communicatie.

Wat kunnen bedrijven met de Welzijnsmonitor?

Bedrijven krijgen met de welzijnsmonitor een methode in handen waarmee ze  het welbevinden van medewerkers en de onderlinge communicatie kunnen verbeteren en uitval kunnen voorkomen. Medewerkers komen hierdoor vaker in FLOW. Ze voelen zich daardoor optimaal en presteren optimaal. Daarnaast maakt de combinatie van monitor en transformerende persoonlijke ontwikkeling het mogelijk om hogere bewustzijnsniveaus te bereiken. Dit heeft grote voordelen op het gebied van leervermogen, kwaliteit van probleem definitie en besluitvorming en het niveau van coachend leiderschap. Deze combi voegt grote waarde toe aan bijvoorbeeld management development programma's. Optimale integratie van de welzijnsmonitor ondersteunt een organisatie op weg naar welzijn en high performance en maakt het belang van moreel coachend leiderschap zichtbaar.

Wat is de Welzijnsmonitor?

De welzijnsmonitor zelf is een web based applicatie. Daarnaast hebben we methoden rond de monitor ontwikkeld die optimalisatie van het welbevinden en de communicatie verhogen en effectieve transformerende methoden voor bijvoorbeeld leiderschapsontwikkeling.

Hoe werkt de Welzijnsmonitor?

De monitor wordt vanaf de werkplek of thuis via internet  afgenomen. De resultaten worden binnen vooraf afgesproken integriteitskaders en afhankelijk van toepassing al dan niet gedeeld.

Als bedrijven geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze dan terecht?

Ze kunnen contact opnemen via onze website www.pk2.nl . Daar staan alle contact gegevens .