Leiderschap is ook je anders durven gedragen dan je omgeving.

Ja, maar wel op zo'n manier dat je gemakkelijk te volgen bent, waardoor je gedrag aanstekelijk werkt.

Leiderschap is standing out

Transformatie & zelf actualisatie

'Ontwaken' en helder waarnemen

Een co-training voor wie persoonlijk leiderschap ontwikkelt en wil uitgroeien boven de  modellen die aanvankelijk tot leren hebben geleid. Dit high end programma is speciaal ontwikkeld ter begeleiding van deze bijzondere stap in menselijke groei.

Steeds meer bedrijven en organisaties beseffen dat ze het verlangen van medewerkers om zichzelf te willen ontwikkelen moeten honoreren. Persoonlijke groei is een onontkoombaar gegeven, zeker in een maatschappij waarin alle andere behoeften zo snel, makkelijk en zelfs overvloedig worden ingevuld.

Veel van deze bedrijven melden dat medewerkers die tot volle ontplooiing komen niet meer sec gemotiveerd worden door een hoger salaris, een prijs of een compliment. Hun ego hoeft niet meer continu bevestigd te worden. Zij gaan op zoek naar nieuwe betere wegen en ter bevrediging van hun verlangen naar optimalisatie viert de creativiteit hoogtij.
 

Volledige overgave

Een niet te onderschatten bijkomend fenomeen bij zelf-actualiseerders is het totaal opgaan in bezigheden waardoor men zichzelf vergeet (transcendatie, volledige overgave). Een bezigheid vanuit passie verricht geeft zelf-actualiseerders het gevoel ieder doel dat ze stellen te kunnen bereiken. Tijdens het uitvoeren van de bezigheid heeft men zelfs vaak het gevoel al in het doel te staan.

Helder waarnemen

Een ander fenomeen is transcendentie of transcenderen. Het betekent letterlijk het overschrijden van de grens van de gewone vorm van waarnemen of bewust zijn. In de jaren zestig van de vorige eeuw zei men daarom van zelf-actualiseerders dat ze in een andere wereld leefden en daardoor niet altijd begrepen werden. Dat statement werkt voor velen nog steeds als (negatief)kader in hun betekeniscreatie. Gezien de enorme verandering in onze maatschappij (zie eerste alinea) wordt het tijd die overtuiging te herkaderen in: “Steeds meer mensen komen erachter hoeveel mensen hen al zijn voorgegaan in de ontwikkeling naar zelf-actualisatie.” Zij melden verrast hoe veel meer ze waarnemen, hoe gemakkelijk ze met andersdenkenden omgaan en hoe soepel hun relaties met anderen verlopen. Ze erkennen dat er mensen zijn die hun hogere gedachten en gevoelen moeilijk kunnen delen en begrijpen dat het daarom handiger is om er niet constant over te spreken. Dit maakt ook dat zij zo verrast waren over de velen die dat punt al bereikt hadden. Zij spreken er namelijk wel met elkaar over. (En soort “join the club”-ervaring) 

Voorwaarde voor deelname

In drie dagen tijd begeleiden we je naar dit zijnsniveau. Voorwaarde is wel dat je de co-training “De kortste klap naar meesterschap” reeds hebt gevolgd.
 

Investering

€ 1495,= exclusief btw; 3 dagen aaneengesloten, minimaal 25 uren begeleiding.

Bijkomende kosten

Horeca arrangement € 440,= exclusief btw