Gek worden van je gedachten?

Je lijkt wel gek!

Rust en zelfvertrouwen

Stress en arbeidsimproductiviteit

Geschreven door: 

Minder doen effectiver

“The chatter in your brain won't allow you to rest much today. In fact, it could even keep you awake as you wonder how to simplify your life. Don't worry if there doesn't seem to be an easy way out of your dilemma. It's less important now to take any specific action than it is to pause long enough to see what's really going on.”

We gebruiken allemaal verschillende strategieën om met stress om te gaan. Soms werken deze strategieën adequaat. Bijvoorbeeld wanneer mensen weten wanneer ze tijd voor zichzelf moeten nemen, ze geven zichzelf raad en herinneren zich eraan anders naar de dingen te kijken en ze in verhouding te zien. Mensen met zulke strategieën zijn vaak stressbestendig. Met de toename van externe stressoren, financiële zorgen, toegenomen werkdruk of de zorg voor een (chronisch) zieke, lijkt de stressbestendigheid van de meeste mensen toch aan erosie onderhevig. Toenemende drukt zorgt dan voor stressreacties waaruit men zich niet meer lijkt te kunnen bevrijden. De strategieën worden inadequaat. Het vervelende hiervan is dat deze inadequate strategieën er uiteindelijk de oorzaak van zijn dat ook interne stressoren toenemen.  Zo helpen we onszelf van de wal de sloot in. Hoe werkt dat?

Bij een tijdelijke toename van externe stressoren zijn we nog wel in staat deze door middel van ontkenning het hoofd te bieden. “Ik gespannen? Welnee!” Wanneer deze externe stressoren aanhouden is ontkenning echter zeer ongezond. (de effectiviteit van medewerkers neemt af en management tracht die effectiviteit op te voeren door processes en procedures aan te scherpen; ook dat is een stress reactie. Een stress reactie die de stress verhoogt.)

Zo kun je bijvoorbeeld je tijd gaan vullen met allerlei bezigheden, zodat je het probleem niet onder ogen hoeft te zien. SMS-en,  MSN-en, op internet surfen, TV kijken of  als een gek rondrennen om bijvoorbeeld anderen te helpen, totdat je leven overloopt van toezeggingen en je nog onmogelijk tijd kunt maken voor jezelf of zaken die er werkelijk toe doen, terwijl dat juist goed zou zijn in tijden van stress. Je inadequate strategie om stress te verminderen vergroot de stress dan dus juist.

Een andere populaire manier om zorgen en stress in ons leven het hoofd te kunnen bieden is het gebruik van (chemische)stoffen. We grijpen naar alcohol, nicotine, cafeïne, suiker, sex en (vrij verkrijgbare) medicijnen. We grijpen ernaar omdat de staat van ons lichaam en onze geest ons op dat moment niet bevalt of om gewone momenten interessanter te maken.

Ook eten kan ons gevoel van stress en onbehagen wegnemen. Ook hiervoor geldt dat het uiteindelijk de stress alleen maar vergroot in plaats van wegneemt. Immers, overmatig eten leidt tot overgewicht en overgewicht is een belangrijke stressfactor voor ons lichaam. Ook wanneer men zich dat inmiddels bewust is zal het niet meevallen om zo’n strategie te wijzigen, want zoals alle inadequate strategieën is ook deze verslavend.

Blijkbaar reageren we automatisch en doorgaans onbewust op stress met inadequate strategieën. Langdurig onderhevig zijn aan stress leidt zo tot fysieke- en of psychische uitputting, verlies van interesse en enthousiasme en vervolgens tot depressie.

Om adequaat met stress om te gaan is bewustwording van de eigen strategieën bij stress een eerste stap. Een tweede stap is begrijpen dat je, nu je jouw reactie op stress kent, deze niet hoeft te vertonen. Je bent dan in staat volledig in een stressvolle situatie aanwezig te zijn, doordat je deze niet meer verdoofd of er op een andere manier voor vlucht. Vervolgens komt de psychische en fysieke confrontatie met de verslaving die vrijwel zeker uit het inadequate gedragspatroon ontstaan is.

Tijd voor jezelf nemen is dus belangrijk. Veel mensen zeggen dit te weten en dat ook te doen. Toch wordt in de meeste gevallen ‘het tijd voor mezelf nemen’ verward met de een of andere bezigheid die men weliswaar leuk vind, maar die gelijktijdig dient als vlucht voor de stress. Als je tijd aan je hobby besteed of lekker eens in de week naar je meditatietraining gaat lijk je wellicht een adequate wending te geven aan het verslavingsgedrag ter verdoving van stress, maar is dat wel zo? Deze bezigheden kunnen immers evengoed het gevolg zijn van jouw wens het stressvolle leven te willen ontvluchten.

Het is daarom belangrijk te beseffen wat de vorm van je inadequate gedragspatroon is en niet zozeer naar de inhoud te kijken. Eten als vlucht en mediteren als vlucht zijn qua vorm hetzelfde. In alle gevallen betreft de reactie een vlucht. Zo verruil je de ene verslaving voor de ander, maar het inadequate gedragspatroon, de strategie, blijft.

Wie dit beseft gaat uiteindelijk uit eigen ervaring inzien dat we vanuit innerlijke rust tot  acceptatie en openheid kunnen komen en dat we dus niet met onze gedachten en gevoelens hoeven te worstelen. We gaan inzien dat we het leven niet kunnen dwingen en er paradoxaal genoeg daardoor beter richting aan kunnen geven. We beseffen dan dat zaken harmonischer verlopen wanneer we iedere situatie, ook de stressvolle, met kalmte en helderheid tegemoet treden. Dan vind je stressvolle zaken waarschijnlijk niet eens meer stressvol en ervaar je ze gewoon als onderdeel van het leven. Je bent dan ontspannen en vol zelfvertrouwen.

Wij vermoeden dat het merendeel van de activiteiten van werknemers het gevolg zijn van inadequate strategieën om met stress om te gaan. Die van henzelf en/of van hun managers. Dit is dan ook gelijk de reden waarom de stress steeds verder toeneemt. De verslavingsreactie maakt het bovendien moeilijk om deze inadequate patronen te veranderen. Voorbeeld gedrag van management is cruciaal wanneer we dit op adequate wijze het hoofd willen bieden. De succesvolle hulp van PK² Selfmanagement bij deze gedragsverandering is, zo kunt u zelf becijferen, van onschatbare waarde.